חברים
מנהלת התייעצות חיסונים
שלומית ניסיון's picture
aaa
java's picture
מנהלת תחום צמצום פערים
דר שלומית אבני's picture
אחות
גבגב2's picture
אחות
גבגב's picture
אחות בפנסיה
רבקה דואק's picture
Coordinator
יותם's picture
מנכ"ל
משה משה's picture
teset
tester2's picture
tester
tester's picture
משרד הבריאות
ניר קידר's picture
משרד הבריאות
עמית שריר's picture
מנכ"ל שיתופים
שלמה דושי's picture
מנהלת תחום תהליכי שיתוף בממשלה
מירי יעקובי הורוביץ's picture
מנהלת מדיה דיגיטלית
אילה הורביץ's picture
מנהל מעגלי שיח משרד הבריאות
מנהל מעגלי שיח's picture