תגובות

עדי עדוי עלות המוצרים צריכה להיות
8.10.19 11:59
עדי עדוי שיתוף בין הרשות וקופות החולים
8.10.19 11:57
עדי עדוי מסכים
8.10.19 11:55
8.10.19 11:31
עדי עדוי חשוב שתהיה תוכנית לפריפריה
8.10.19 11:30
עדי עדוי מסכים
8.10.19 11:28
עדי עדוי אכיפת החוק
8.10.19 11:27
עדי עדוי חשוב ומועיל
8.10.19 11:25
עדי עדוי אפשרי ויעודד הולכי דרך להצטרף
8.10.19 11:23
עדי עדוי הרשות המקומית היא הכתובת
8.10.19 11:17
עדי עדוי הקצאת משאבים ותקציבים במיוחד
8.10.19 11:13