חברים
אחות בפנסיה
רבקה דואק's picture
Coordinator
יותם's picture
מנכ"ל
משה משה's picture
teset
tester2's picture
tester
tester's picture
משרד הבריאות
ניר קידר's picture
משרד הבריאות
עמית שריר's picture
מנכ"ל שיתופים
שלמה דושי's picture
מנהלת תחום תהליכי שיתוף בממשלה
מירי יעקובי הורוביץ's picture
מנהלת מדיה דיגיטלית
אילה הורביץ's picture
מנהל מעגלי שיח משרד הבריאות
מנהל מעגלי שיח's picture