Ideas

להסדיר את ההתמחות ברפואה פליאטיבית - קיימים כיום רופאים מומחים ותיקים בעלי ניסיון בתחום, אבל רשמית אין להם התמחות בנ"ל. אולי כדאי לשקול מסלולי התמחות מקוצרים.

משתתף 025's picture
נוצר ע"י
28.06.18
301
0
0
הצבע\י לתשובה

מימוש זכויות נלוות להם היבטים כלכליים בכל הקשור בטיפולי הבית.

משתתף 028's picture
נוצר ע"י
28.06.18
334
0
0
הצבע\י לתשובה

מתן עדיפות לכל הקשור בטיפול התומך הביתי / הוספיס בית, תמיכה רפואית וסיעודית ככל שצריך.

משתתף 027's picture
נוצר ע"י
28.06.18
351
0
0
הצבע\י לתשובה

שילוב צוותים האמונים על הטיפול הפליאטיבי כחלק אינטגרלי מהיחידות המטפלות בחולים אלו (או לכל הפחות כיועצים). 

משתתף 029's picture
נוצר ע"י
28.06.18
310
0
0
הצבע\י לתשובה

 חלק מהיחידות הפליאטיביות מושתתות על תחום מקצועי אחד (או שניים) בלבד. יחידה פליאטיבית מקצועית, לעומת זאת, נדרשת להיות רב-מקצועית (רופא/ה, אחות, עו"ס, פסיכולוג/ית ומקצועות רלוונטיים נוספים ע"פ הנדרש).

משתתף 030's picture
נוצר ע"י
28.06.18
299
0
0
הצבע\י לתשובה

להעביר לעובדי המערכת קורסים למניעת אלימות ולהתמודדות יעילה כאשר האלימות כבר מתרחשת.

משתתף 001's picture
נוצר ע"י
11.03.18
301
0
0
הצבע\י לתשובה

הנגשת מידע באופן אמפטי , תקשורת שאינה מתנשאת ואינה פטרנליסטית תסייע עד מאד בהפחתת מקרי האלימות ותסייע בהפחתת תחושת האיום בקרב הצוותים. במקביל, יש לאפשר ככל הניתן סביבת עבודה הוגנת לצוות המטפל, על כל המשתמע מכך כך שיוכל להיות זמין למטופל כשנזקק לכך.

משתתף 002's picture
נוצר ע"י
11.03.18
288
0
0
הצבע\י לתשובה

גוף שייתן הסברה - חשיבות הבעיה, מהי התופעה, איך מטפלים בה, איך מורידים אותה. הגוף הזה צריך להיות ברמה של משרד החינוך. צריך להתייחס לזה ולתת לזה פרסום כמו לתאונות דרכים. משרד החינוך מדבר על הרבה דברים, וזו תופעה שמתגברת, אז כבר מהגיל הצעיר צריכים לחשוף את המטופל לבעיה ולחשוב איך מתמודדים איתה.

משתתף 004's picture
נוצר ע"י
11.03.18
388
1
0
הצבע\י לתשובה

חוסר וודאות הוא אחד מגורמי האלימות. הסבירו את העומד להתרחש, את התהליך ובהמשך גם את ההליך הרפואי, כמה זמן יהיה עליהם להמתין בתור. דברו באריכות (לא טעיתי) ובשפה פשוטה.

משתתף 005's picture
נוצר ע"י
11.03.18
306
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

הפחתת ההשתתפויות העצמיות בגין תרופות וטיפולים רפואיים על בסיס קריטריון סוציו-אקונומי מובחן ואובייקטיבי, כגון מקבלי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי (הדבר כרוך בשינויי חקיקה). הדעת נותנת כי הפחתת ההשתתפויות העצמיות תתרום לצמצום חסמים כלכליים בקרב האוכלוסייה הנזקקת בצריכת השירותים הרפואיים, ותגביר את ההיענות לטיפול תרופתי (Adherence), בד בבד עם שיפור במדדי איזון רפואיים כגון מדדי איזון סוכרת (HbA1c ) או שומנים בדם (LDL). מציע לבחון את המהלך באמצעות פיילוט, אשר ילווה במחקר והערכה.

משתתף 036's picture
נוצר ע"י
03.08.17
302
0
0
הצבע\י לתשובה

יש להגדיר מחדש ובאופן רחב יותר מדדים לאי-שוויון ובעיקר יעדים שיש לעמוד בהם - בפרט ליעדים המייצגים "מה קורה בדרך" עד לקבלת טיפול מסוים, ולא רק יעדים דיכוטומיים כגון "האם קיבל טיפול כן/לא"

משתתף 041's picture
נוצר ע"י
03.08.17
291
0
0
הצבע\י לתשובה

אזורי פריפריה: כולנו יודעים מהם הפתרונות לטווח הארוך. לטווח הקצר או לטווח הביניים, יש לשקול לאחד מבחינת הציבור את שירותי הבריאות של כלל הקופות, כך שיותר רופאים ויותר שירותים יהיו זמינים ללא תלות בשיוך לקופה זו או אחרת.

משתתף 042's picture
נוצר ע"י
03.08.17
292
0
0
הצבע\י לתשובה

בירוקרטיה: דובר כל כך רבות בקבוצות דיון בנושא זה ובנושאים קודמים -  בירוקרטיה מרפה ידיים של מטופלים, בפרט ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. יש להוציא כמה שיותר בירוקרטיה מידיי הרופאים והמטופלים ולהעביר למרכזי תפעול, כך שהעסק יעבוד בצורה חלקה יותר. באותו הקשר יש ליצור מערכת תורים שתבסס על דחיפות המקרה ולא על האוריינות הדיגיטלית / היכולת להמתין על הקו של המטופל.

משתתף 043's picture
נוצר ע"י
03.08.17
283
0
0
הצבע\י לתשובה

רשויות מקומיות: רשת "ערים בריאות" אמורה הייתה ליצור בסיס לסוג של מחלקות בריאות הציבור ברשויות, אך לצערי הדבר לא התממש. בסופו של דבר ללא שיתוף פעולה של ראשי הערים יהיה קשה למפות, להגיע ולטפל באוכלוסיות מוחלשות בריאותית (וכאלה יש בכל מקום - גם בתל-אביב "השבעה"). יש לחייב בחוק יצירה של מחלקות כאלה שיהיו הן תחת פיקוח מוניציפלי והן תחת חובת דיווח למשרד הבריאות ועמידה ביעדים.

משתתף 044's picture
נוצר ע"י
03.08.17
332
0
0
הצבע\י לתשובה

צריך להכניס לשיתופי פעולה גם מנהלים קהילתיים. חשוב גם מדד תוצאה.

משתתף 045's picture
נוצר ע"י
03.08.17
306
0
0
הצבע\י לתשובה

כניסת דיאטנים לתחום החינוך. לבנות מסלולי לימודים המשלבים לימודי תזונה והוראה.

 

משתתף 007's picture
נוצר ע"י
11.08.16
284
0
0
הצבע\י לתשובה

הגברת ההשפעה של דיאטנים על הסביבה בה אנו חיים - הדיאטן כחולייה הכרחית באישור ופיקוח על גורמי הסעדה מוסדיים, פרטיים ובמערכת החינוך. כחולייה הכרחית בפיתוח ושיווק מוצרי מזון, הצהרות תזונתיות, וברשתות לשיווק מזון (בעל השפעה על אופן הצגת המוצרים).

משתתף 008's picture
נוצר ע"י
11.08.16
242
0
0
הצבע\י לתשובה

העמקת הכלים לאתיקה בתזונה רפואית על מנת לאפשר בעידן של טכנולוגיה מתפתחת שמירה על קשר טיפולי אישי ובמקביל חסיון מידע של מטופלים.

 

משתתף 109's picture
נוצר ע"י
11.08.16
212
0
0
הצבע\י לתשובה

אני רואה חשיבות לאיתור ותרגום מידע ממחקרים עבור הציבור המקצועי והציבור הרחב. ניתן לעשות זאת על ידי: (1) הוראה והשתלמויות מתמשכות לציבור המקצועי ו –(2) השקעה בפיתוח אלגוריתמים (בצוותים משותפים לאנשי מחשוב ודיאטנים) של סריקה ומיון מידע, לפי קריטריונים ברורים וקהלי מטרה והעברת מסרי תזונה נכונים לקהלי יעד.

 

משתתף 110's picture
נוצר ע"י
11.08.16
203
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

אני חושבת שהנקה מזמנת המון אתגרים
קודם כל אין מוכנות לכך, אם שיולדת בפעם הראשונה זה הכי מורכב אבל מתעוררות בעיות גם בילד שני או שלישי.
צריכה להיות תמיכה בהנקה, הכוונה מקצועית ישירות לאחר הלידה גם בעת ההגעה הביתה כחלק מסל הריון ולידה.יועצת הנקה הרבה פעמים זה עסק יקר ומצריך יותר מפגישה אחת ואז מוותרים.
מעבר לזה, גם הסביבה בארץ שלנו צריכה להיות מאפשרת ותומכת.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
08.01.20
70
0
0
הצבע\י לתשובה

כאמא טרייה מאוד שהייתה בטוחה שניר מיד באופן טבעי
הופתעתי לגלות לאחר הלידה בבית חולים שזה לא כזה פשוט וטבעי לי..
הייתי שמחה להפגש עם יועצת הנקה לפני הלידה ולשמוע על בעיות אפשריות בהנקה ופתרונות ..
אני מרגישה שההנקה התפספסה אצלי עקב חוסר ידע
וגם אחרי הלידה להפגש עם אותה היועצת(בבית חולים כל יום מתחלפת יועצת עם השיטות שלה)
כמו כן יש לדבר יותר על האופציה לשאיבה בלעדית לאמהות שלא מצליחות להניק, להפוך את זה לדבר מקובל יותר ואפשרי

נטלי מסיקה's picture
נוצר ע"י
07.01.20
80
0
0
הצבע\י לתשובה

כאח טיפולי בית בקופה מזה 17 שנה, אני יכול להעיד שהמגמה עוברת לכיוון הזה בצעדים גדולים.
בתי החולים עד אפס מקום, האוכלוסיה גדלה, האוכלוסיה מזדקנת ואין מקום להכיל את כלום.
במצב של טיפולי בית זו הנוסחה המנצחת. טיפול בבית בסביבה הטבעית, פחות זיהומים, פחות ביקורים במיון, פחות לחץ למערכת, חוסך בעלויות כלכליות לכל הצדדים. WIN WIN SITUATION
כעקרון אח/ות יכולים לעשות בבית כמעט כל מה שעושים בבית חולים.
חשוב מאוד לפתוח ולאפשר להם יותר סמכויות וחופש פעולה (אין את זה היום). לעיתים טיפול ויעוץ של אחות זה לא פחות מרופא.
הבעיות שאני חווה כאח ושיש לטפל בהם לדעתי:

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
17.01.20
130
1
0
הצבע\י לתשובה

כל הכבוד על היוזמה החשובה.
הארכת החלד!!!
פריסה של יועצות הנקה גם בפריפריה.
לחייב לכך את קופות החולים.
סדנאות הכנה להנקה דרך קופות החולים.
הכשרות לצוותים בבתי החולים.
הגיעו אלי שמונה אחיות לפני שהגיעה יועצת הנקה אמיתית.
לשים לב לפרסומים של יועצות שינה שפעמים רבות מפרסמות דברים שפוגעים בהנקה של נשים.
אותו דבר לגבי פרסומים של תחליפי חלב.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
08.01.20
63
0
0
הצבע\י לתשובה

להעביר לעובדי המערכת קורסים למניעת אלימות ולהתמודדות יעילה כאשר האלימות כבר מתרחשת.

משתתף 001's picture
נוצר ע"י
11.03.18
301
0
0
הצבע\י לתשובה

שלום רב,
להלן הנקודות שלי לנושא:
1.צריך שיהיה פיקוח של אותם אחיות שיגיעו לביקור בבתים
2.מי שזקוק תמיד הם אותם אנשים מבוגרים שלא יכולים להגיע לבית חולים או לקופה.
3.ליצור תחושת ביטחון ולתת את הטיפול הראוי ביותר למטופל.
4.שיגיע צוות מוכשר ומקצועי ביותר שכולל יחסי אנוש טובים למטופלים,ניסיון של שנים במקצוע
בהצלחה

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
20.01.20
180
0
0
הצבע\י לתשובה

הגברת ההשפעה של דיאטנים על הסביבה בה אנו חיים - הדיאטן כחולייה הכרחית באישור ופיקוח על גורמי הסעדה מוסדיים, פרטיים ובמערכת החינוך. כחולייה הכרחית בפיתוח ושיווק מוצרי מזון, הצהרות תזונתיות, וברשתות לשיווק מזון (בעל השפעה על אופן הצגת המוצרים).

משתתף 008's picture
נוצר ע"י
11.08.16
242
0
0
הצבע\י לתשובה

מאפשרת להוציא אמהות מהבית להשתייך לליגה יישובית . הקבוצות הן לפי בתי הספר שהילדים לומדים שם הקבוצה הוא שם בית הספר. האמהות הן הכוכבות והילדים והמשפחה באים לעודד . הילדים הופכים להיות רשמים ושופטים בליגה ויש גם מאמאנט לגיל הזהב.
נותן פתרון בינ-דורי. עיסוק בספורט מודעות לאורח חיים בריא ופעיל

עפרה אברמוביץ's picture
נוצר ע"י
23.09.19
245
0
0
הצבע\י לתשובה

לאחר כשלושה חודשים האם מחוייבת לחזור לעבודה. ההיא לא מספיקה להניק בבוקר, כבר סובלת מגודש בשלוש השעות הראשונטת של היום ולא תמיד יכולה, מצליחה או שישנם התנאים לשאיבת חלב אם. לא תמיד חוזרת בצהריים מהעבודה ואז צריכה שוב לשאוב, אך לא תמיד יכולה, מצליחה או שישנם התנאים לשאיבת חלב אם. אם ההמלצה היא אכן עד חצי שנה לכל הפחות, מן ההיגיון לחל"ד של חצי שנה.

Sagi Layush Hason's picture
נוצר ע"י
08.01.20
81
0
0
הצבע\י לתשובה

1. העלאת שכר משמעותית.
2. הגדרה ברורה יותר של חריגה משעות העבודה - לא ייתכן שבאופן מובנה כתיבת אבחון תיערך מחוץ לשעות העבודה.
3. שינוי תחשיב יחס הדרכות/מטופלים - יש מקומות מהם הרושם העולה הוא של אי-מתן מעטפת לעבודת צוות, להתייעצות ולהתפתחות מקצועית. חשוב להדגיש שלהדרכות יש מקום משמעותי בחיי הפסיכולוג, לכל אורך שנות חייו המקצועיים.
4. השקעה בהכשרות ושיפור הרמה המקצועית של הצוות - בין עם זה בהשתלמויות, בין עם זה באבחון, וכו'.
5. שיפור תקינה ואופק התקדמות - לא ייתכן שלא יהיו תפקידים בכירים המאויישים על ידי פסיכולוגים.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
24.07.19
169
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

תגובות

רשתמם שיתוף קטעי דיון לציבור במקום
19.10.21 13:59
Suzanne Mueller נילי שלום, כעת הקישור עובד
23.4.21 14:39
Suzanne Mueller נילי שלום, הנושא של
22.4.21 19:55
21.4.21 13:32
נילי חיון דיקמן זהבה שלום, את מעלה סוגיה
21.4.21 13:28
נילי חיון דיקמן שלום נורית, אנו בהחלט יכולים
21.4.21 13:24
נילי חיון דיקמן בנושאי מדיניות יש לפנות לאגף
21.4.21 13:21
נילי חיון דיקמן הנושא לא מוכר לי ואשמח לשמוע
21.4.21 13:19
נילי חיון דיקמן תודה איריס, אם הכתובת לטיפול
21.4.21 13:12
נילי חיון דיקמן תודה רבה על המידע החשוב!
21.4.21 13:08
נילי חיון דיקמן תודה רבה על ההצעות, חלק אנחנו
21.4.21 13:05