Ideas

להסדיר את ההתמחות ברפואה פליאטיבית - קיימים כיום רופאים מומחים ותיקים בעלי ניסיון בתחום, אבל רשמית אין להם התמחות בנ"ל. אולי כדאי לשקול מסלולי התמחות מקוצרים.

משתתף 025's picture
נוצר ע"י
28.06.18
297
0
0
הצבע\י לתשובה

מימוש זכויות נלוות להם היבטים כלכליים בכל הקשור בטיפולי הבית.

משתתף 028's picture
נוצר ע"י
28.06.18
330
0
0
הצבע\י לתשובה

מתן עדיפות לכל הקשור בטיפול התומך הביתי / הוספיס בית, תמיכה רפואית וסיעודית ככל שצריך.

משתתף 027's picture
נוצר ע"י
28.06.18
341
0
0
הצבע\י לתשובה

שילוב צוותים האמונים על הטיפול הפליאטיבי כחלק אינטגרלי מהיחידות המטפלות בחולים אלו (או לכל הפחות כיועצים). 

משתתף 029's picture
נוצר ע"י
28.06.18
301
0
0
הצבע\י לתשובה

 חלק מהיחידות הפליאטיביות מושתתות על תחום מקצועי אחד (או שניים) בלבד. יחידה פליאטיבית מקצועית, לעומת זאת, נדרשת להיות רב-מקצועית (רופא/ה, אחות, עו"ס, פסיכולוג/ית ומקצועות רלוונטיים נוספים ע"פ הנדרש).

משתתף 030's picture
נוצר ע"י
28.06.18
294
0
0
הצבע\י לתשובה

להעביר לעובדי המערכת קורסים למניעת אלימות ולהתמודדות יעילה כאשר האלימות כבר מתרחשת.

משתתף 001's picture
נוצר ע"י
11.03.18
298
0
0
הצבע\י לתשובה

הנגשת מידע באופן אמפטי , תקשורת שאינה מתנשאת ואינה פטרנליסטית תסייע עד מאד בהפחתת מקרי האלימות ותסייע בהפחתת תחושת האיום בקרב הצוותים. במקביל, יש לאפשר ככל הניתן סביבת עבודה הוגנת לצוות המטפל, על כל המשתמע מכך כך שיוכל להיות זמין למטופל כשנזקק לכך.

משתתף 002's picture
נוצר ע"י
11.03.18
285
0
0
הצבע\י לתשובה

גוף שייתן הסברה - חשיבות הבעיה, מהי התופעה, איך מטפלים בה, איך מורידים אותה. הגוף הזה צריך להיות ברמה של משרד החינוך. צריך להתייחס לזה ולתת לזה פרסום כמו לתאונות דרכים. משרד החינוך מדבר על הרבה דברים, וזו תופעה שמתגברת, אז כבר מהגיל הצעיר צריכים לחשוף את המטופל לבעיה ולחשוב איך מתמודדים איתה.

משתתף 004's picture
נוצר ע"י
11.03.18
383
1
0
הצבע\י לתשובה

חוסר וודאות הוא אחד מגורמי האלימות. הסבירו את העומד להתרחש, את התהליך ובהמשך גם את ההליך הרפואי, כמה זמן יהיה עליהם להמתין בתור. דברו באריכות (לא טעיתי) ובשפה פשוטה.

משתתף 005's picture
נוצר ע"י
11.03.18
302
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

הפחתת ההשתתפויות העצמיות בגין תרופות וטיפולים רפואיים על בסיס קריטריון סוציו-אקונומי מובחן ואובייקטיבי, כגון מקבלי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי (הדבר כרוך בשינויי חקיקה). הדעת נותנת כי הפחתת ההשתתפויות העצמיות תתרום לצמצום חסמים כלכליים בקרב האוכלוסייה הנזקקת בצריכת השירותים הרפואיים, ותגביר את ההיענות לטיפול תרופתי (Adherence), בד בבד עם שיפור במדדי איזון רפואיים כגון מדדי איזון סוכרת (HbA1c ) או שומנים בדם (LDL). מציע לבחון את המהלך באמצעות פיילוט, אשר ילווה במחקר והערכה.

משתתף 036's picture
נוצר ע"י
03.08.17
298
0
0
הצבע\י לתשובה

יש להגדיר מחדש ובאופן רחב יותר מדדים לאי-שוויון ובעיקר יעדים שיש לעמוד בהם - בפרט ליעדים המייצגים "מה קורה בדרך" עד לקבלת טיפול מסוים, ולא רק יעדים דיכוטומיים כגון "האם קיבל טיפול כן/לא"

משתתף 041's picture
נוצר ע"י
03.08.17
286
0
0
הצבע\י לתשובה

אזורי פריפריה: כולנו יודעים מהם הפתרונות לטווח הארוך. לטווח הקצר או לטווח הביניים, יש לשקול לאחד מבחינת הציבור את שירותי הבריאות של כלל הקופות, כך שיותר רופאים ויותר שירותים יהיו זמינים ללא תלות בשיוך לקופה זו או אחרת.

משתתף 042's picture
נוצר ע"י
03.08.17
286
0
0
הצבע\י לתשובה

בירוקרטיה: דובר כל כך רבות בקבוצות דיון בנושא זה ובנושאים קודמים -  בירוקרטיה מרפה ידיים של מטופלים, בפרט ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. יש להוציא כמה שיותר בירוקרטיה מידיי הרופאים והמטופלים ולהעביר למרכזי תפעול, כך שהעסק יעבוד בצורה חלקה יותר. באותו הקשר יש ליצור מערכת תורים שתבסס על דחיפות המקרה ולא על האוריינות הדיגיטלית / היכולת להמתין על הקו של המטופל.

משתתף 043's picture
נוצר ע"י
03.08.17
278
0
0
הצבע\י לתשובה

רשויות מקומיות: רשת "ערים בריאות" אמורה הייתה ליצור בסיס לסוג של מחלקות בריאות הציבור ברשויות, אך לצערי הדבר לא התממש. בסופו של דבר ללא שיתוף פעולה של ראשי הערים יהיה קשה למפות, להגיע ולטפל באוכלוסיות מוחלשות בריאותית (וכאלה יש בכל מקום - גם בתל-אביב "השבעה"). יש לחייב בחוק יצירה של מחלקות כאלה שיהיו הן תחת פיקוח מוניציפלי והן תחת חובת דיווח למשרד הבריאות ועמידה ביעדים.

משתתף 044's picture
נוצר ע"י
03.08.17
324
0
0
הצבע\י לתשובה

צריך להכניס לשיתופי פעולה גם מנהלים קהילתיים. חשוב גם מדד תוצאה.

משתתף 045's picture
נוצר ע"י
03.08.17
302
0
0
הצבע\י לתשובה

כניסת דיאטנים לתחום החינוך. לבנות מסלולי לימודים המשלבים לימודי תזונה והוראה.

 

משתתף 007's picture
נוצר ע"י
11.08.16
278
0
0
הצבע\י לתשובה

הגברת ההשפעה של דיאטנים על הסביבה בה אנו חיים - הדיאטן כחולייה הכרחית באישור ופיקוח על גורמי הסעדה מוסדיים, פרטיים ובמערכת החינוך. כחולייה הכרחית בפיתוח ושיווק מוצרי מזון, הצהרות תזונתיות, וברשתות לשיווק מזון (בעל השפעה על אופן הצגת המוצרים).

משתתף 008's picture
נוצר ע"י
11.08.16
236
0
0
הצבע\י לתשובה

העמקת הכלים לאתיקה בתזונה רפואית על מנת לאפשר בעידן של טכנולוגיה מתפתחת שמירה על קשר טיפולי אישי ובמקביל חסיון מידע של מטופלים.

 

משתתף 109's picture
נוצר ע"י
11.08.16
208
0
0
הצבע\י לתשובה

אני רואה חשיבות לאיתור ותרגום מידע ממחקרים עבור הציבור המקצועי והציבור הרחב. ניתן לעשות זאת על ידי: (1) הוראה והשתלמויות מתמשכות לציבור המקצועי ו –(2) השקעה בפיתוח אלגוריתמים (בצוותים משותפים לאנשי מחשוב ודיאטנים) של סריקה ומיון מידע, לפי קריטריונים ברורים וקהלי מטרה והעברת מסרי תזונה נכונים לקהלי יעד.

 

משתתף 110's picture
נוצר ע"י
11.08.16
199
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

 חלק מהיחידות הפליאטיביות מושתתות על תחום מקצועי אחד (או שניים) בלבד. יחידה פליאטיבית מקצועית, לעומת זאת, נדרשת להיות רב-מקצועית (רופא/ה, אחות, עו"ס, פסיכולוג/ית ומקצועות רלוונטיים נוספים ע"פ הנדרש).

משתתף 030's picture
נוצר ע"י
28.06.18
294
0
0
הצבע\י לתשובה

שיפור התנהלות מוקדי 106. זמו התגובה וטיפול בקריאות הציבור.
בקרה שהטיפול בוצע כראוי (לפעמים קריאות נסגרות ללא טיפול אמיתי)

Guy Erdman's picture
נוצר ע"י
27.09.19
238
0
0
הצבע\י לתשובה

תתעוררו! זוהי לא חופשה! זוהי תקופת הסתגלות של הבסיסי החדש לעולם ושל האמא לבייבי החדש..
אם חופשת הלידה הייתה נמשכת חצי שנה לפחות זה בטוח היה מעודד הנקה כי את לא חושבת כבר מחודש רביעי איל תחזרי לעבודה עוד חודשיים ונותנת תמל מגיל 3-4 חודשים כדי להרגיל

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
08.01.20
78
0
0
הצבע\י לתשובה

ישנם מספר גורמים שלדעתי עשויים להעלות את הביקוש לתחום:
1. שילוב הנושא בלימודי מערכות תחת מערכת נוריולוגיה ואף כמערכת נפרדת כבר בשנים הראשונות ללימודי הרפואה. או לפחות טפטוף נושאים רלוונטיים לתחום כבר בשנים הראשונות.
לא ייתכן שחשיפה ראשונה למקצוע מתבצעת אך ורק בשנה חמישית וכסבב קצר מאוד ולא ממצה בין 4-5 שבועות בלבד.
2. סבב ארוך בין חודשיים לכל הפחות הכולל שילוב של פסיכיאטריה בקהילה, בבית החולים ובבית חולים ייעודי (בית חולים פסיכיאטרי), על מנת להיחשף למגוון הרחב של זרועות הטיפול.

MOR's picture
נוצר ע"י
26.07.20
194
0
0
הצבע\י לתשובה

שלום, דבר ראשון ובסיסי כדאי לעודד ולשפר הנקה הינו הפסקת ההפרדה בין אם אם לתינוק מיד לאחר לידה
עידוד מגע עור לעור ויועצות הנקה כבר בחדר לידה וכמובן זמינות של יועצות בכל שעות היממה במחלקת יולדות והמשך עידוד של 0 הפרדה ככל האפשר.
בנוסף בשל שיעור קיסריים גבוה בארץ להכניס נוהל אי הפרדה גם בקיסרי אלקטיבי וחירום (ברוב המקרים אין באמת מצב חירום )לעודד עור לעור ואי הפרדה גם בחדר הניתוח וההתאושששות
בנוסף יועצות הנקה שמגיעות הביתה במימון קופ"ח או משרה"ב ועוזרות בימים הראשונים וגם לאחר מכן עם בעיות נפוצות כגון גודש כאבים ועוד

דניאל's picture
נוצר ע"י
14.01.20
139
0
0
הצבע\י לתשובה

ביטול המטרונית בחיפה והחלפתה לחשמלית ולא מזהמת, נטיעת עצים וטיפוח, אכיפת חוק העישון במקומות ציבוריים כגון תחנות אוטובוס, עוד עמדות של מכשירי כושר בשכונות, מפגשי כושר וחוגים במחירים סמליים.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
22.09.19
114
0
0
הצבע\י לתשובה

אשמח לשתף בחוויה שלי מהנקה על מנת לשפר את החוויה חברות אחרי, מקווה שייגזרו ההמלצות הנכונות.
1. שמעתי שהנקה זה לא דבר קל, אבל בפועל - זה היה הרבה הרבה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. הכאבים, הגודש, האינטנסיביות של הכאב שצריך להתמודד איתו כל שעתיים שלוש יחד עם ההחלמה והתשישות מהלידה. ההנקה היתה האתגר הכי הכי משמעותי וזה היה לי ״כאפה״ הכי רצינית מכל תהליך ההריון והלידה. אני חושבת שהסברה נכונה לפני, בלי לפחד לדבר על הקשיים ולתת לגיטימציה לקשיים שיהיו בדרך (בלי לחשוש לעורר התנגדות מהתחלה ובצורה נכונה) היו אולי גורמים לי להגיע הרבה יותר מוכנה לזה שזה פשוט תקופה שבה נושכים שפתיים והיא עוברת

Shahar Dvash Passi's picture
נוצר ע"י
09.01.20
49
0
0
הצבע\י לתשובה

בתור אחת שילדה, ומיד לקחו את התינוקת בשל צורך רפואי כך שלא הספקתי להניק בחדר לידה.
ניגשה אליי יועצת הנקה לאחר הרבה שעות שהיו קריטיות , ולא ליוותה אותי אחד קבועה במהלך 3 ימי האשפוז (היו אחיות שניסו לעזור אחרי שעשו קורס, אך העצות היו סותרות, ולא הייתה אחת שליוותה אותי מההתחלה).
אם כן, יועצות הנקה צמודות לפחות חצי שעה ביום ואף מס פעמים במהלך האשפוז וכן אפשרות למפגש אח"כ.
הדבר הינו קריטי קריטי קריטי.
הוצאתי על יועצת הנקה המון כסף, אך התראתי איתה לאחר האשפוז.. ולכן לא צלחה ההנקה.
כמו כן, משאבות חלב במחיר מסובסד.

אפרתדודקביץ's picture
נוצר ע"י
07.01.20
81
0
0
הצבע\י לתשובה

דרשו התנהגות נאותה גם כשמדובר בסטיות קלות, זה סימון ברור של גבולות.

משתתף 006's picture
נוצר ע"י
11.03.18
295
0
0
הצבע\י לתשובה

לרענן לאחיות טיפות חלב את חשיבות ההנקה שלא ייטעו ויביעו עמדה שיתנו תמ"ל במקום לעודד הנקה ! לחדד את העיניין זה חשוב ביותר מניסיון נתקלתי לא פעם בבורות ודעות אישיות לא נעימות לגבי ההנקה (כמו אין בזה שום תועלת זה רק מים וכדומה) ובאחוזונים עדכניים שנתמכים על תינוקות יונקים ולא אך ורק בתמ"ל . לאפשר חופשת לידה ארוכה יותר או ובמקביל יותר זכויות לאם המניקה בעבודתה. להעלות מודעות יותר גם ללמידה בבית ספר מגיל צעיר שדבר כזה טבעי חשוב ללמד .

Yael Azulay's picture
נוצר ע"י
07.01.20
86
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

תגובות

רשתמם שיתוף קטעי דיון לציבור במקום
19.10.21 13:59
Suzanne Mueller נילי שלום, כעת הקישור עובד
23.4.21 14:39
Suzanne Mueller נילי שלום, הנושא של
22.4.21 19:55
21.4.21 13:32
נילי חיון דיקמן זהבה שלום, את מעלה סוגיה
21.4.21 13:28
נילי חיון דיקמן שלום נורית, אנו בהחלט יכולים
21.4.21 13:24
נילי חיון דיקמן בנושאי מדיניות יש לפנות לאגף
21.4.21 13:21
נילי חיון דיקמן הנושא לא מוכר לי ואשמח לשמוע
21.4.21 13:19
נילי חיון דיקמן תודה איריס, אם הכתובת לטיפול
21.4.21 13:12
נילי חיון דיקמן תודה רבה על המידע החשוב!
21.4.21 13:08
נילי חיון דיקמן תודה רבה על ההצעות, חלק אנחנו
21.4.21 13:05