Ideas

תגמול מתאים לדיאטנים גם אלו העובדים במערכת הציבורית.

משתתף 102's picture
נוצר ע"י
10.08.16
256
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

.

הגברת הכשרת צוות במחלקת יולדות/תינוקיה.
הכשרה של אנשי מקצוע שאיתם תיפגש האמא לאחר הלידה: אחיות טיפת חלב, רופאי ילדים, רופאי נשים, רופאי משפחה וכו'.
לשלב עמדות מידע על הנקה בכל כנס הריון ולידה.
לקיים קורסים של הכנה להנקה בזמן ההריון.

Jillian Machliankin's picture
נוצר ע"י
11.01.20
69
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

תגובות

רשתמם שיתוף קטעי דיון לציבור במקום
19.10.21 13:59
Suzanne Mueller נילי שלום, כעת הקישור עובד
23.4.21 14:39
Suzanne Mueller נילי שלום, הנושא של
22.4.21 19:55
21.4.21 13:32
נילי חיון דיקמן זהבה שלום, את מעלה סוגיה
21.4.21 13:28
נילי חיון דיקמן שלום נורית, אנו בהחלט יכולים
21.4.21 13:24
נילי חיון דיקמן בנושאי מדיניות יש לפנות לאגף
21.4.21 13:21
נילי חיון דיקמן הנושא לא מוכר לי ואשמח לשמוע
21.4.21 13:19
נילי חיון דיקמן תודה איריס, אם הכתובת לטיפול
21.4.21 13:12
נילי חיון דיקמן תודה רבה על המידע החשוב!
21.4.21 13:08
נילי חיון דיקמן תודה רבה על ההצעות, חלק אנחנו
21.4.21 13:05