Ideas

אלימות הוא עבירה פלילית ואין לו שום הצדקה. מי שמתנהג באלימות צריך לשלול זכויותיו לטיפול חינמי - הוא לא יקבל טיפול רפואי אלא בתשלום לתקופה אשר יוגדר בחוק. וחוץ מזה צריך למצות את הדין להעמידו לדין ולהשית עליו עונש מתאים. אם אין מענה בחוק צריך לחוקק, אם אין אכיפה צריך לאכוף. אין משחקים - צריך לאכוף אכיפה חסרי רחמים על אנשים כאלו.

נוצר ע"י
17.12.18
69
0
0
הצבע\י לתשובה

חשוב שגם באזורי הפריפריה תהיה נגישות גבוהה לחדרי מיון ורפואת חירום, במרחק נסיעה סביר. כיום למשל תושבי אצבע הגליל צריכים לנסוע 40 דקות לחדר המיון הקרוב בבית חולים זיו בצפת...

15.10.18
5,839
0
2
הצבע\י לתשובה

חלק מצמצום פערים הוא להקנות לציבור בכל הארץ, בדגש על הפריפריה, מידע וכלים לשמירה על הבריאות והתנהלות בריאותית נכונה מגיל צעיר

נוצר ע"י
15.10.18
14,828
0
2
הצבע\י לתשובה

אלימות הוא עבירה פלילית ואין לו שום הצדקה. מי שמתנהג באלימות צריך לשלול זכויותיו לטיפול חינמי - הוא לא יקבל טיפול רפואי אלא בתשלום לתקופה אשר יוגדר בחוק. וחוץ מזה צריך למצות את הדין להעמידו לדין ולהשית עליו עונש מתאים. אם אין מענה בחוק צריך לחוקק, אם אין אכיפה צריך לאכוף. אין משחקים - צריך לאכוף אכיפה חסרי רחמים על אנשים כאלו.

נוצר ע"י
17.12.18
69
0
0
הצבע\י לתשובה

חשוב שגם באזורי הפריפריה תהיה נגישות גבוהה לחדרי מיון ורפואת חירום, במרחק נסיעה סביר. כיום למשל תושבי אצבע הגליל צריכים לנסוע 40 דקות לחדר המיון הקרוב בבית חולים זיו בצפת...

15.10.18
5,839
0
2
הצבע\י לתשובה

חלק מצמצום פערים הוא להקנות לציבור בכל הארץ, בדגש על הפריפריה, מידע וכלים לשמירה על הבריאות והתנהלות בריאותית נכונה מגיל צעיר

נוצר ע"י
15.10.18
14,828
0
2
הצבע\י לתשובה

חלק מצמצום פערים הוא להקנות לציבור בכל הארץ, בדגש על הפריפריה, מידע וכלים לשמירה על הבריאות והתנהלות בריאותית נכונה מגיל צעיר

נוצר ע"י
15.10.18
14,828
0
2
הצבע\י לתשובה

חשוב שגם באזורי הפריפריה תהיה נגישות גבוהה לחדרי מיון ורפואת חירום, במרחק נסיעה סביר. כיום למשל תושבי אצבע הגליל צריכים לנסוע 40 דקות לחדר המיון הקרוב בבית חולים זיו בצפת...

15.10.18
5,839
0
2
הצבע\י לתשובה

אלימות הוא עבירה פלילית ואין לו שום הצדקה. מי שמתנהג באלימות צריך לשלול זכויותיו לטיפול חינמי - הוא לא יקבל טיפול רפואי אלא בתשלום לתקופה אשר יוגדר בחוק. וחוץ מזה צריך למצות את הדין להעמידו לדין ולהשית עליו עונש מתאים. אם אין מענה בחוק צריך לחוקק, אם אין אכיפה צריך לאכוף. אין משחקים - צריך לאכוף אכיפה חסרי רחמים על אנשים כאלו.

נוצר ע"י
17.12.18
69
0
0
הצבע\י לתשובה