Ideas

קורסים כמו CBT, DBT, ראיון מוטיבציוני נראים בעיני כחשובים לעבודה שלנו ויכולים לתת לנו כלים מעולים בעבודה היום הקורסים האלו מאוד יקרים.

משתתף 104's picture
נוצר ע"י
10.08.16
211
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

לצורך ביסוס הנקה בצורה הטובה ביותר צריך קבתי החולים יעודדו אפס הפרדה ולא רק יקבלו זאת כאחת הבחירות של האם.
אפילו היום כשבתי חולים רבים מאפשרים רשמית אפס הפרדה, בפועל הם יוצרים קשיים.
אפילו בלידה האחרונה שלי שהיתה לידה טבעית, קלה וללא תפרים, כל כמה זמן אחות באה ושאלה אותי אם אני לא רוצה לשים את התינוקת בתינוקיה.
בנוסף, בהרבה בתי חולים בפריפריה לא ניתן לקבל ייעוץ הנקה כשצריך. כי יש יועצת פעם אחת או שתיים בשבוע ורק לכמה שעות.

נעה ניסנבוים's picture
נוצר ע"י
08.01.20
73
0
0
הצבע\י לתשובה

Pages

תגובות

רשתמם שיתוף קטעי דיון לציבור במקום
19.10.21 13:59
Suzanne Mueller נילי שלום, כעת הקישור עובד
23.4.21 14:39
Suzanne Mueller נילי שלום, הנושא של
22.4.21 19:55
21.4.21 13:32
נילי חיון דיקמן זהבה שלום, את מעלה סוגיה
21.4.21 13:28
נילי חיון דיקמן שלום נורית, אנו בהחלט יכולים
21.4.21 13:24
נילי חיון דיקמן בנושאי מדיניות יש לפנות לאגף
21.4.21 13:21
נילי חיון דיקמן הנושא לא מוכר לי ואשמח לשמוע
21.4.21 13:19
נילי חיון דיקמן תודה איריס, אם הכתובת לטיפול
21.4.21 13:12
נילי חיון דיקמן תודה רבה על המידע החשוב!
21.4.21 13:08
נילי חיון דיקמן תודה רבה על ההצעות, חלק אנחנו
21.4.21 13:05