חדשות

16.09.19

1. תגמול ותמריצים: תגמול שאינו הולם את ההשקעה הרבה בעבודה במערכת הציבורית יחד עם הצורך לעבוד במשרות נוספות על מנת להתפרנס תורם לרמת השחיקה. יש צורך בשיפור תנאי השכר הקיימים ועידוד קלינאי התקשורת לעבוד בהיקפי משרה גדולים יותר בשירות הציבורי. כמו כן, יש לתגמל על עבודה נוספת המתבצעת מעבר לשעות התקן.

אורלי הרצברג's picture
נוצר ע"י
18.08.19

מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה

מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19

מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה

מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19
 
1. בחדרי האוכל במוסדות כדוגמת צבא, אוניברסיטאות ובתי חולים, יש צורך להציע מזון בריא יותר או לחילופין לאפשר אלטרנטיבה בריאה למזון הקיים.
 
2. קידום תזונה בריאה באמצעות מערכת הבריאות (קופות, טיפות חלב) כולל הקצאת משאבים לנושא:
א. סדנאות תזונה.
ב. הרצאות בנושא תזונה.
ג. יעוץ וטיפול תזונתי.
מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19
1. בחדרי האוכל במוסדות כדוגמת צבא, אוניברסיטאות ובתי חולים, יש צורך להציע מזון בריא יותר או לחילופין לאפשר אלטרנטיבה בריאה למזון הקיים.
 
2. קידום תזונה בריאה באמצעות מערכת הבריאות (קופות, טיפות חלב) כולל הקצאת משאבים לנושא:
א. סדנאות תזונה.
ב. הרצאות בנושא תזונה.
ג. יעוץ וטיפול תזונתי.
מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19
 
1. התמחויות ברורות כפי שיש בקרב הרופאים: פסיכיאטריה, ילדים, הפרעות אכילה, סוכרת, מחלות מעיים ועוד (בפועל זה קיים אבל לא בצורה מוגדרת וברורה).
 
2. תגמול מתאים לדיאטנים, גם אלו העובדים במערכת הציבורית.
 
מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
19.06.19
 
מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה
 
1. סימון בחזית האריזה שיכלול מרכיב אינפורמטיבי ושיפוטי – לתהליך יוגדרו טווחי זמן לטובת היערכות וקידום הליך הרפורמולציה בתעשיית המזון
 
2. סימון בחזית האריזה: 1. הגדלת הכיתוב של רכיבי התזונה, קלוריות, שומן, סוכר - יופיע בכפיות 2 . הגדלת הכיתוב של תוספי המזון וכימות מספרי של מספר הרכיבים (רמת עיבוד).
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
19.06.19
 
1. בחדרי האוכל במוסדות כדוגמת צבא, אוניברסיטאות ובתי חולים יש צורך להציע מזון בריא יותר או לחילופין לאפשר אלטרנטיבה בריאה למזון הקיים.
 
2. קידום תזונה בריאה באמצעות מערכת הבריאות (קופות, טיפות חלב) כולל הקצאת משאבים לנושא:
א. סדנאות תזונה.
ב. הרצאות בנושא תזונה.
ג. יעוץ וטיפול תזונתי.
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
01.12.18
1. קידום הגברת מהירות התגובה והרתעה אפקטיבית. האופן בו מגיבים לאירועי  אלימות משפיע על סבירות הישנותן ומחזקות את כח ההרתעה ותחושת הביטחון של הצוותים, ניתן לבצע זאת באמצעות הצבת מצלמות גלויות וכוח אבטחה. בנוסף, יש לתת את הדעת על החרפת הענישה ופרסום פסקי הדין.
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
01.12.18
1. החלטנו להמליץ על גיבוש תכנית לאומית שתוטמע בתכניות העבודה להתמודדות עם אלימות במערכת הבריאות. אנו ממליצים על פיתוח חומרי הדרכה להכשרת הצוותים (אפליקציות ולומדות), פרסום אוגדן הכולל כלים משפטיים להתמודדות, והוצאת הנחייה ברורה בנוגע לסעיפים בחוק שלפיהם ניתן להגיש תלונה. כמו כן, אנו ממליצים על הפעלת לחצן מצוקה באפליקצייה בטלפון האישי, ועל שורה של צעדים בתחומי האבטחה.
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י

תגובות

עדי עדוי עלות המוצרים צריכה להיות
8.10.19 11:59
עדי עדוי שיתוף בין הרשות וקופות החולים
8.10.19 11:57
עדי עדוי מסכים
8.10.19 11:55
8.10.19 11:31
עדי עדוי חשוב שתהיה תוכנית לפריפריה
8.10.19 11:30
עדי עדוי מסכים
8.10.19 11:28
עדי עדוי אכיפת החוק
8.10.19 11:27
עדי עדוי חשוב ומועיל
8.10.19 11:25
עדי עדוי אפשרי ויעודד הולכי דרך להצטרף
8.10.19 11:23
עדי עדוי הרשות המקומית היא הכתובת
8.10.19 11:17
עדי עדוי הקצאת משאבים ותקציבים במיוחד
8.10.19 11:13