חדשות

18.08.19

מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה

מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19

מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה

מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19
 
1. בחדרי האוכל במוסדות כדוגמת צבא, אוניברסיטאות ובתי חולים, יש צורך להציע מזון בריא יותר או לחילופין לאפשר אלטרנטיבה בריאה למזון הקיים.
 
2. קידום תזונה בריאה באמצעות מערכת הבריאות (קופות, טיפות חלב) כולל הקצאת משאבים לנושא:
א. סדנאות תזונה.
ב. הרצאות בנושא תזונה.
ג. יעוץ וטיפול תזונתי.
מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19
1. בחדרי האוכל במוסדות כדוגמת צבא, אוניברסיטאות ובתי חולים, יש צורך להציע מזון בריא יותר או לחילופין לאפשר אלטרנטיבה בריאה למזון הקיים.
 
2. קידום תזונה בריאה באמצעות מערכת הבריאות (קופות, טיפות חלב) כולל הקצאת משאבים לנושא:
א. סדנאות תזונה.
ב. הרצאות בנושא תזונה.
ג. יעוץ וטיפול תזונתי.
מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
18.08.19
 
1. התמחויות ברורות כפי שיש בקרב הרופאים: פסיכיאטריה, ילדים, הפרעות אכילה, סוכרת, מחלות מעיים ועוד (בפועל זה קיים אבל לא בצורה מוגדרת וברורה).
 
2. תגמול מתאים לדיאטנים, גם אלו העובדים במערכת הציבורית.
 
מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י
19.06.19
 
מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה
 
1. סימון בחזית האריזה שיכלול מרכיב אינפורמטיבי ושיפוטי – לתהליך יוגדרו טווחי זמן לטובת היערכות וקידום הליך הרפורמולציה בתעשיית המזון
 
2. סימון בחזית האריזה: 1. הגדלת הכיתוב של רכיבי התזונה, קלוריות, שומן, סוכר - יופיע בכפיות 2 . הגדלת הכיתוב של תוספי המזון וכימות מספרי של מספר הרכיבים (רמת עיבוד).
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
19.06.19
 
1. בחדרי האוכל במוסדות כדוגמת צבא, אוניברסיטאות ובתי חולים יש צורך להציע מזון בריא יותר או לחילופין לאפשר אלטרנטיבה בריאה למזון הקיים.
 
2. קידום תזונה בריאה באמצעות מערכת הבריאות (קופות, טיפות חלב) כולל הקצאת משאבים לנושא:
א. סדנאות תזונה.
ב. הרצאות בנושא תזונה.
ג. יעוץ וטיפול תזונתי.
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
01.12.18
1. קידום הגברת מהירות התגובה והרתעה אפקטיבית. האופן בו מגיבים לאירועי  אלימות משפיע על סבירות הישנותן ומחזקות את כח ההרתעה ותחושת הביטחון של הצוותים, ניתן לבצע זאת באמצעות הצבת מצלמות גלויות וכוח אבטחה. בנוסף, יש לתת את הדעת על החרפת הענישה ופרסום פסקי הדין.
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
01.12.18
1. החלטנו להמליץ על גיבוש תכנית לאומית שתוטמע בתכניות העבודה להתמודדות עם אלימות במערכת הבריאות. אנו ממליצים על פיתוח חומרי הדרכה להכשרת הצוותים (אפליקציות ולומדות), פרסום אוגדן הכולל כלים משפטיים להתמודדות, והוצאת הנחייה ברורה בנוגע לסעיפים בחוק שלפיהם ניתן להגיש תלונה. כמו כן, אנו ממליצים על הפעלת לחצן מצוקה באפליקצייה בטלפון האישי, ועל שורה של צעדים בתחומי האבטחה.
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י
01.12.18
 
1. שיתופי פעולה מחוץ למערכת הבריאות - הנגשת הסוגיה הפליאטיבית לציבור הרחב תתאפשר גם באמצעות שיתופי פעולה עם בעלי עניין נוספים הקיימים בחברה ובציבור, החל מעמותות וארגוני מלכ"ר העורכים כנסים פתוחים, גופי ממשלה כגון שירותי הרווחה והביטוח הלאומי ועד לחברות פרטיות כגון חברות ביטוח. בנוסף לכך, ראוי לקשר ולרשת את כל הגורמים השונים, ניתן באמצעות מוקד אדמיניסטרטיבי אחוד ובניית פרוטוקולים פליאטייבים בין-מוסדיים, שהציבור יהיה מודע להם ואף שותף ביישומם.
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י

תגובות

Malak Elias כן,אני משקיעה כ-25% משרה
13.8.19 16:59
Yaara Shalgi-Atias עוד דוגמא. הכספים והמשאבים
11.8.19 20:51
Yaara Shalgi-Atias בתחום השיקומי והרפואי עובדים
11.8.19 20:46
אביגל מילסון-דגן האם תוכלי להגדיר מה היה
11.8.19 20:37
אביגל מילסון-דגן תודה יערה, נתייחס כמובן לכלל
11.8.19 20:31
אביגל מילסון-דגן התסכול שהבעת מובן לנו. האם
11.8.19 20:28
אביגל מילסון-דגן אנו כמובן נתייחס להצעותיך.
11.8.19 20:22
אביגל מילסון-דגן מלכה, האם ניתן ללמוד מדבריך
11.8.19 20:16
אביגל מילסון-דגן תודה ענבר. חשוב לי במיוחד
11.8.19 20:09
אביגל מילסון-דגן תודה יעל, האם תוכלי לפרט ותר
11.8.19 19:59
אביגל מילסון-דגן תודה עדי. בתגובתך ובתגובות
11.8.19 19:56