1. החלטנו להמליץ על גיבוש תכנית לאומית שתוטמע בתכניות העבודה להתמודדות עם אלימות במערכת הבריאות. אנו ממליצים על פיתוח חומרי הדרכה להכשרת הצוותים (אפליקציות ולומדות), פרסום אוגדן הכולל כלים משפטיים להתמודדות, והוצאת הנחייה ברורה בנוגע לסעיפים בחוק שלפיהם ניתן להגיש תלונה. כמו כן, אנו ממליצים על הפעלת לחצן מצוקה באפליקצייה בטלפון האישי, ועל שורה של צעדים בתחומי האבטחה.
 
2. החלטנו להמליץ על תקנון תפקיד אשר אינו חלק מהצוות המטפל (לא רופא/ה ולא אח/ות), הנותן מענה לא קליני למטופלים ומלוויהם במוקדי לחץ והמתנה מרובה (מיון ומרפאות גדולות), לפחות בשתי משמרות מהיממה.
 
3. אנו ממליצים על הכללת נושא האלימות בכל תוכניות הלימוד בבתי הספר לרפואה, סיעוד ומקצועות הבריאות ובכל שלב בהדרכת העובד.
 
4. אנו ממליצים על קיום סדנאות לתקשורת שירותית, הפחתת אלימות וניהול אירוע אלימות - לכלל הצוותים, כולל אנשי בטחון, בהשתתפות חובה.
 
5. אנו ממליצים על בחינת האפשרות למתן קוד מיוחד ברשומות המשטרה לפגיעה בעובדי מערכת הבריאות, שיאפשר בהמשך איסוף מידע ומעקב אחרי המגמות והנתונים.
 
6. בהיבט הגשת התלונות אנו ממליצים על מתן אפשרות להגיש את התלונה למשטרה במוסד בו התרחש האירוע (ללא צורך להגיע לתחנת המשטרה), מתן אפשרות להגיש תלונה ראשונית בשם הארגון ולא על ידי העובד, מניעת העברת פרטיו האישיים של מגיש התלונה לידי הנאשם או סניגורו.
 
7. כמו כן, ממליצים על ליווי עובד שנפגע על ידי איש צוות מהמוסד בכל מפגש במשטרה ובבית המשפט, וקביעת גורם מלווה מהמוסד הרפואי במפגש עם התוקף, במהלך ההליך הפלילי.
 
8. החלטנו להמליץ על הקמת ועדה לדיון באפשרות לרישום אירוע אלימות ברשומת המטופל וברשומה מרכזית.
 
9. אנו ממליצים על כתיבת נוהל המאפשר להפנות מטופלים אלימים לקבלת טיפול במרפאה\בית חולים אחר, הרחבת פיילוט הצבת השוטרים בחדרי המיון, קביעת זמן הגעה מקסימלי להגעת המשטרה, הקמת ממשק עבודה משותף בין המוסד הרפואי/ מרפאה עם תחנת המשטרה הקרובה ועוד. מבחינת החרפת הענישה, אנו ממליצים על החמרת הענישה על אלימות כלפי עובדים במערכת הבריאות, קידום מסלול מהיר לדיון בבתי המשפט בתיקי אלימות ועוד.
 
10. החלטנו להמליץ על יצירת חציצה פיזית במרפאות הקהילה בין מקבלי הקהל (אדמיניסטרציה) לבין המטופלים ומלוויהם.
 
11. החלטנו להמליץ על פיתוח ושימוש בטכנולוגיות המעניקות מידע בכל שלבי הטיפול וההמתנה, ועל תקשורת טכנולוגית עם מטופלים והמלווים למשל ב-SMS. 
 
12. החלטנו להמליץ על תקנון תפקיד אשר אינו חלק מהצוות המטפל (לא רופא/ה ולא אח/ות), הנותן מענה לא קליני למטופלים ומלוויהם במוקדי לחץ והמתנה מרובה (מיון ומרפאות גדולות), לפחות בשתי משמרות מהיממה.
 
13. החלטנו להמליץ לכל ארגון בריאות ליצור מיתוג-עיצובי בנקודת המגע של המטופל ומלוויו עם המוסד, שילוט אינפוגרפי, שיפור תנאי המתנה (כסאות, בידוריות, אינטרנט), כדי להקל על ההמתנה.
 
מנהל התייעצות's picture
נוצר ע"י