שחיקה - שכר, זמן לחשיבה - מחקר - מטלות נילוות - מה שרואים משם לא רואים מכאן

מספר סיבות לשחיקה
1. מה שרואים משם לא רואים מכאן - חוסר התאמה בין מדיניות והמלצות משרד הבריאות לשטח - המלצה למתן החזרים בתחום התפתחות הילד - עודדה בעצם את הסקטור הפרטי במקום לפתח שירות ציבורי - קלינאים שנשארו בסקטור הציבורי מצמצמים משרות או עוזבים וחשים תסכול על תגמול שניתן להשיג בשליש זמן עבודה בסקטור הפרטי
2. כבר נכתב - אבל מרחיבה - לרופאים לדוגמה יש יום השתלמות - לאפשר לאנשים יום /שעות שמיועדים לחשיבה /למידה /פיתוח תוכניות - התחושה היא של ריצה וכיבוי שריפות
3. חלק מהעבודה היא עבודה של דיווח - חלקה ניתן לשאוב ממערכות המיחשוב החכמות שיודעות עלינו הכל - אין טעם לכפילות - זה גוזל זמן מיותר
4. גם נכתב כבר ומחזקת - הפסקה מובנית בשעות העבודה
5. התמודדות השטח עם תורי ההמתנה - וחוסר התאמה עם דרישות משרד הבריאות .
בפועל מי שמתמודד עם תורי ההמתנה - כעס של לקוחות הם הקלינאית בשטח וזה גורם שחיקה רציני מאוד . מוסיפה גם שלעיתים דרישות משרד הבריאות למישכי זמן מיפגש או מספר שעות אבחון אינם מותאמים לקורה בשטח ואף מוסיפים על התור . ברור שללא תוספת תקנים הצורך לעמוד בדרישת משרד הבריאות מאריכה את התור יותר .

י's picture
נוצר ע"י

Vote

2
הצבע\י לתשובה

תגובות

Vote

2
הצבע\י לתשובה
2הצבעות
357
צפיות
0
תגובות
2
חברים