הזמנה לשיפור נהלי אגף הרוקחות

אלי מרום's picture
אלי מרום
סגן מנהל אגף הרוקחות

נשמח לשמוע מכם, ציבור הרוקחים - אילו שינויים בנהלי משרד הבריאות ואגף הרוקחות יש לבצע על מנת להפחית את עומס העבודה ולהביא לשיפור השירות הרוקחי?

 

בקצרה

בסקר השחיקה שערך משרד הבריאות עלה כי אחד הגורמים לשחיקה הוא עומס עבודה אשר נובע, בין היתר, מעודף בירוקרטיה ונהלים. אנו פונים אליכם, רוקחים בקהילה (בתי מרקחת פרטיים וקופות החולים) ורוקחים בבתי חולים לצורך בחינת עדכונים נדרשים בנהלי אגף הרוקחות במשרד הבריאות, אשר יתרמו להפחתת עומס העבודה ויסיעו במניעת שחיקה. הצעות ורעיונות שיועלו יבחנו כחלק מתכנית העבודה להפחתת העומס ושיפור השירות הרוקחי.

 

רקע כללי

בסקר השחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות שערך משרד הבריאות בשנת 2018, השתתפו 1,348 רוקחים מקופות החולים, בתי החולים ומשרד הבריאות. מטרות הסקר היו לשקף תמונת מצב לאומית וארגונית בנושא חוסן ושחיקת עובדים, לזהות גורמים המשפיעים על שחיקת עובדים במערכת הבריאות, תוך מתן ביטוי לקבוצות עובדים שונות, מאפייני מקצוע וסוגי ארגונים ושירותים במערכת ולשמש בסיס לקידום תכניות התערבות ברמה הלאומית והארגונית. הסקר התייחס למקצועות השונים בסוגי הארגונים ומגוון השירותים במערכת. 

מדד השחיקה של הרוקחים היה 3.8 לעומת 3.4 שהינו הממוצע לכלל מקצועות הבריאות. מדד זה מלמד על רמת שחיקה גבוהה. בעקבות ממצאי הסקר פעל משרד הבריאות להקמת צוותים לצמצום השחיקה בסקטורים השונים ובהם רוקחות.

בדיוני הצוות לצמצום שחיקה בסקטור הרוקחות גובשו מספר תחומי התערבות אפשריים. בין אלה, עלה כי טיוב רגולציה, משמע עדכון ושינוי הנהלים הקיימים, יסייעו בהפחתת עומס העבודה ובצמצום השחיקה מבלי לפגוע באיכות השירות הרוקחי.

קישור לממצאי הסקר בכלל מערכת הבריאות

 

 

442

כל התשובות

לאפשר לכל בתי המרקחת בארץ לנפק תרופות לכל חברי הקופות במחיר מסופסד

سعيد سعيد's picture
נוצר ע"י
15.07.19
48
23
הצבע\י לתשובה
תגובות
Tali Shimoni Dreifinger's picture
Tali Shimoni Dr...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
א.'s picture
א.
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Yoav Hamdi's picture
Yoav Hamdi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
רנה כהן's picture
רנה כהן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

אסכם את הבעיות כפי שאני רואה אותן בנקודות:
1. רוב הרוקחים בקהילה ובבתי החולים עוסקים רק במיעוט הזמן ברוקחות אלא במכירה/ניפוק/מחסנאות ועבודות טכניות.
2. נוצר לחץ הנובע מהעדר תקינה המוביל לעבודה שוחקת, חסרת אתגר וסיפוק אשר אינה עומדת אל מול תפיסת המקצוע.
3. חסר כח אדם לעזר (טכנאים/פרחי רוקחות/כ"א מנהלי תומך) בכדי שהרוקח אכן יגשים את תפקידו בשיפור איכות הטיפול התרופתי וזיהוי בעיות הקשורות לטיפול, הדרכת המטופל, חינוכו והגברת ההיענות לטיפול. בכך למעשה הרוקח מוצא עצמו מתנוון מהבחינה המקצועית.

Ran Nissan's picture
נוצר ע"י
15.07.19
9
16
הצבע\י לתשובה
תגובות
Keren Ness's picture
Keren Ness
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Inna Doutov's picture
Inna Doutov
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1.הפסקת חובת רישום ידני בספר המרשמים וספר הסמים.
2.סיבת מתן נרקוטיקה ליותר מ10 ימים: במקרים של חולים אונקולוגיים או כאבים חזקים אין צורך לרשום עוד סיבה.
3.אנחנו בעידן הטכנולוגיה, לוותר על הדפסת ניירת נהלים מיותרת היות וכל הנהלים נמצאים באתר משרד הבריאות.
4. לחייב את קופות החולים להעסיק נציגי שירות בבית מרקחת כדי לעזור בפירוק הסחורה והתעסקות עם הכסף .
5.לחייב את הקופות להעסיק שומר בגלל האלימות היימת בבתי המרקחת

hani hleihil's picture
נוצר ע"י
15.07.19
28
14
הצבע\י לתשובה
תגובות
זאב צוק's picture
זאב צוק
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Yoav Hamdi's picture
Yoav Hamdi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
ברוך סטיר's picture
ברוך סטיר
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Victoria Simchaev's picture
Victoria Simchaev
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

הרחבת אפשרויות הכשרה תעסוקה מקצועיות לרוקחי. תתי התמחויות והתמקצעות

Jenny Maizlin Simma's picture
נוצר ע"י
15.07.19
5
13
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Shohrat Rami's picture
Shohrat Rami
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

א. ניירת רבה שדורשת זמן התעסקות, מילוי טפסים, תיוק, שמירת מסמכים. חובת רישום ידני של טמפרטורת מקרר וחדר ושמירתה למשך מספר שנים, הוצאת דוחות פסיכוטרופים קודאין ונרקוטיקה איסוף נספחים, תיוקם, והתעסקות בזמן השמירה.
ניירת של רישום נרקוטיקה, החובה לרשום בכתב יד בספר, לתקן בעט אדום,לאזן כל חודש במשך מספר שעות, לקלוט אספקה תוך רישום בספר, מתאים למאה שעברה. נדרש שינוי בחוק כך שיתאים לזמננו. חתימה דיגיטלית של רוקח אינה דבר מסובך כל כך.

ניות פצ'ניק's picture
נוצר ע"י
15.07.19
6
13
הצבע\י לתשובה
תגובות
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Masha Rossels's picture
Masha Rossels
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
ירדנה's picture
ירדנה
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

תיקון נוהל 112 בו פרח/נציג שירות יכול ללקט את סלסלת התרופות אינו תורם למניעת השחיקה, תיקון הנוהל עוזר לקופות החולים ולרשתות הפארם לקצר את התורים אך פוגע בשירות הרוקחי כיוון שבסופו של דבר זה יוביל לשחיקה גדולה יותר של הרוקח הקהילתי. בפועל המצב בו פרחים/נציגי שירות מלקטים קיים כבר בשטח והנוהל בא רק "להכשיר את השרץ". כרוקח קהילתי פעיל ראיתי כיצד המצב בו פרח/נציג שירות מלקט את התרופות מוביל להפעלת לחץ על הרוקח ולפגיעה באיכות התשאול והניפוק כיוון שהכל נעשה תחת לחץ לנפק את הסלסלה הבאה.

Avi Shakarov's picture
נוצר ע"י
15.07.19
14
12
הצבע\י לתשובה
תגובות
boris's picture
boris
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
יוסי ממכבי's picture
יוסי ממכבי
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Dina Saba's picture
Dina Saba
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כמי שהיה מעורב בכתיבת נהלים, איני סבור כי השחיקה נובעת בהיכרה מהנוהל, מטרת הנהלים להסדיר את ההתנהלות הרוקחית, אני סבור כי המתח הקיים בבבתי המרקחת בקהילה בין הצורך לנהל את תור המטופלים ופעולות לוגיסטיות אחרות שאינן בעיקרן מקצועיות למול התנהלות מקצועית של ייעוץ רוקחי בזמן מוגדר הוא שמביא בעיקרו לשחיקה המקצועית. מיקום הרוקח בפעולות שאינן מקצועיות כגון מכירת מוצרים שאינם רוקחים או תוך לחץ למכור אותם מביא אף הוא למיצוב הרוקח כזבן ולא כאיש מקצוע.

Eyal Schwartzberg's picture
נוצר ע"י
16.07.19
7
10
הצבע\י לתשובה
תגובות
א.'s picture
א.
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. ביורוקרטיה אין-סופית- לא סביר שבעידן הדיגיטלי יהיה צורך ברישום בספר פתקאות של טוקסיקה ונרקוטיקה. ניתן לצמצם להכנות ו-29 ג' פרטני. תיעוד של סיבה לאי ניפוק על כל פריט.
2. הפסקה של תגמול רוקחים על מכירות. התחלה של תגמול על השתלמויות, כנסים, טיפול יאה במטופל.
3. עידוד שיתופי פעולה בין רופא לרוקח.
4. לימוד כקורס חובה ותנאי מעבר בחינת רישוי רישום מרשם תקין, מרשם לסם מסוכן.
5. פעילות כנגד אלימות בבית מרקחת, ולא בדיקה שקיים נוהל. אכיפה בנושא.

Noa's picture
נוצר ע"י
רוקחת
15.07.19
7
10
הצבע\י לתשובה
תגובות
Noa's picture
Noa
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
אילנה גופמן's picture
אילנה גופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. מספיק עם הדפים! תתקדמו! הכל ממוחשב היום! סמים, פסיכו, טוקסיקה כריתת עצים בלתי נגמרת
2. תקנות משנים שלפני שנולדתי- תתקדמו אנחנו עוד מעט בשנות ה 3000

Ronit Sharon Hadad's picture
נוצר ע"י
16.07.19
2
8
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

קיים עומס רב על הרוקח הקהילתי בעקבות מחסור ברוקחים בקהילה עקב תנאי העסקה, והבירוקרטיה והנהלים שמדרד הבריאות מוסיף רק מעמיסות עוד יותר על הרוקח. מן הנהלים הנ"ל:
נוהל 126 בקרת טמפרטורות ומעקב. בעידן הדיגיטלי שסכל בית מרקחת קיימים אוגרי טמפרטורה במקרר ובחלל בית המרקחת עדיין ישנו צורך ברישום ישני 3 פעמים ביום. לכאורה פעולה פשוטה ולא לוקחת זמן, בפעול פעולה מיותרת בהימצאות אוגר דיגיטלי ומעמסה בירוקרטית על הרוקח.

רים חליחל's picture
נוצר ע"י
רוקחת
15.07.19
2
8
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
זאב צוק's picture
זאב צוק
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1.סדר עדיפויות:
א)בתי חולים: מטופלים בראש הדעגה. הטמעת נוהל 156 ע"י משה"ב ולא להאשיר בידי הרצון הטוב של גורמים אינטרסנטים להחליט האם כדי להם לכבד הנוהל.יותר יעוץ מקצועי ומינימום התעסקות לוגסטי.
ב)קהילה:למחוק הדמות של הרוקח "מוכר"ועל הרוקח להתעסק רק עם נושאים מקצועיים של הרוקות ואז כמות ביורוקרטיה תרד.יש ליצור /להגדיר מחדש המקצוע "רוקחות".
2.על ה"רוקחים"להפסיק להיות "פרמדיקים" ולהיות "רוקחים/פרמקולוגים גאים!אירגון רוקחות בישראל,הסתדרות הרוקחים, אגף הרוקחות במשה"ב איפה הגאווה של המקצוע?בכל הכרזות לאגפים של משרד הבריאות רואים רק:

מאיר אזולאי's picture
נוצר ע"י
רוקח קליני, QP
15.07.19
4
7
הצבע\י לתשובה
תגובות
מאיר אזולאי's picture
מאיר אזולאי
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Liron's picture
Liron
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מאיר אזולאי's picture
מאיר אזולאי
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

מה דעתכם שבית מרקחת יהיה חייב לדווח על כמות השורות שהוא מבצע בחודש ועפ"י זה תהיה תקינה של רוקחים, רוקח שעושה יותר מדי שורות נשחק!

Avi Shakarov's picture
נוצר ע"י
15.07.19
2
7
הצבע\י לתשובה
תגובות
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

רבים מן הרוקחים לא מרוצים היות ולאחר שנות לימודים רבות, העבודה ברוקחות הקהילתית הינה טכנית ולא רוקחית. רבים מרגישים כי למעסיק חשוב יותר מיקסום התועלת הכלכלית מכל מטופל או לקוח מאשר מיקסום וייעול של הטיפול הרפואי/תרופתי אשר הוא מקבל. בעיניי יש להפחית את העבודה הטכנית של הרוקח הקהילתי (העברת מבצעים, ביצוע חשבונות) ולתת לו להתעסק בפן הרוקחי נטו (מישגוח- בדיקת התאמה של הטיפול, תשאול מקיף ויעיל, בדיקת אינטראקציות).

Avik Jan's picture
נוצר ע"י
15.07.19
1
7
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

טכנאי רוקחות שיעשו את העבודה הטכנית והפיסית על מנת שרוקחים יתפנו לייעוץ רוקחי כפי שהוכשרו לעשות. רוקח הוא לא מחסנאי ולא זבן

Hadas Shachaf's picture
נוצר ע"י
16.07.19
2
6
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
ירדנה's picture
ירדנה
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1.ביטול העסקת הרוקח בעבודה מפוצלת ,
הרוקח נאלץ להישאר 12 שעות בעבודה ומשלמים לו על 8 שעות והכל בגלל אינטרס כספי של המעסיק .
2.להרחיב שעות עבודה של בתי המרקחת שעובדים מפוצל לרצוף
3.לעשות סדר בשכר של הרוקח
לקבוע את שכר הרוקחים כמו הרופאים
רוקח וותיק הוא לא פחות טוב מרופא
אבל מבחינת שכר יש פער עצום
וזה יחזיר את הרוקחים שנטשו את המקצוע
4.אפשריות קידום ,ואופק לרוקח, ותנאי העסקה , כי לעבוד 30 שנה בדלפק ועמידה ממושכת על הרגליים זה שיגעון ובלתי נסבל
5.להיות בדלפק בעבודה רוקחית נטו ולא לקבוע יעדים שצריך להגיע אליהם ולהרגיש שאנחנו מוכרים ,

סוסו's picture
נוצר ע"י
רוקח
16.07.19
4
5
הצבע\י לתשובה
תגובות
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
סוסו's picture
סוסו
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
סוסו's picture
סוסו
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כיאה לתקופה שאנחנו נמצאים בה, הגיע הזמן לקידום הרוקחות לעידן הדיגיטלי, כלומר, להקל על בתי מרקחת שמעוניינים לספק תרופות עד הבית ללא הגעה של המטופל לבית המרקחת, היעוץ הרוקחי בהחלט יכול להנתן טלפונית/בצ'אט שכן אנחנו בכל מקרה לא אמורים לאבחן אלא לתשאל ולייעץ. שירות כזה יאפשר לרוקחים לתת יעוץ בפרטיות תוך כדי צפיה מעמיקה בהיסטוריה הרפואית של המטופל, מה שבפועל לא מתאפשר בדלפק.

Shira Elisha's picture
נוצר ע"י
16.07.19
2
5
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
חמא ג'אבר's picture
חמא ג'אבר
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. לנסיר חובת חתימת רוקח על טפסי 29ג
2. לפשט נהלי רקיחת הכנות בסיכון גבוה
3. להסיר ביורוקרטיה בתחום רכש תרופות - עמידה בחוק חובת המכרזים
4. להסיר ביורוקרטיה הכרוכה בהשגת פתור מותנה ברכישת כהול.
להסיר חובת דיווח למשרד הבריאות על שימוש off label בתכשירים
5. למחשב ניהול רישום סמים, טפסים ודוחות
6. מרשמים אלקטרוניים ולידיים אחידים בבתי חולים

Eleonora Dinisman-Zavulunov's picture
נוצר ע"י
15.07.19
2
5
הצבע\י לתשובה
תגובות
יוסי ממכבי's picture
יוסי ממכבי
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כרוקחת בקופת חולים אני יכולה לאמר שאנחנו לא מתוגמלים כראוי
איך אפשר לעבוד בלחץ כזה כשהקופה לא מעסיקה מספיק רוקחים בבית מרקחת
מבקשת מרוקחים לעשות מכירות של מוצרי otc ואני לא מדברת על מוצרים משלימים
יש יעדים של קרמים מדרסים מסרקים ופצירות איך זה קשור להיותי רוקחת?
דורשים מאיתנו לתת יעוצים לגייס מבוטחים חדשים לעבוד כמו חמורים בלחץ אדיר
אין זמני הפסקה הולמים במשמרת של 8 שעות של לחץ בלתי פוסק מצפים ממני לצאת להפסקה של לא יותר מ10-15 דק
לא מתוגמלים כספית כראוי משכורת נמוכה יחסית כרוקחת להרוויח 8-9 אלף שקל לעומת העבודה זה בדיחה.

רוקי's picture
נוצר ע"י
רוקחת
15.07.19
5
5
הצבע\י לתשובה
תגובות
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
י.ש.'s picture
י.ש.
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בעבר מעל 14 יום היעדרות היה צריך למנות רוקח אחראי מחליף.
כיום מעל 48 שעות של היעדרות צריך למנות מחליף, לספור סמים, למלא טפסים, לעדכן את הרוקח המחוזי.
לא הגיוני/לא מידתי
אי אפשר לצאת לחופש קצר סופ"ש/ להיות חולה בשקט...

א.'s picture
נוצר ע"י
23.07.19
1
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1) לדעתי יש לשקול מחדש את כל נושא ה- 29 ג', במיוחד בנושא ההתוויות לתרופה. הנושא הוא באחריות הרופאים, אבל עבר איכשהוא לאחריות הרוקחים. בלתי אפשרי לאכוף בבתי המרקחת וניפוק תרופות האם יש או אין צורך ב- 29 ג'. הדבר מהווה בירוקרטיה עצומה לרופאים, הגדלת העומס על הרוקחים, וטירטור בירוקריטי אדיר למטופלים כשהזעם יוצא בסופו של דבר בעיקר על הרוקח. זאת במקרה שהרוקח אכן מבין שהתרופה לא ניתנה להתוויה הרשומה, דבר שלעיתים קשה מאד להבין בבתי המרקחת, וכן בתחומים כמו פסיכאטריה, יש ניואנסים רבים באבחנות.

Zafrir Eckstein's picture
נוצר ע"י
21.07.19
4
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
DvirTomer's picture
DvirTomer
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Matias Machtinger's picture
Matias Machtinger
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בית המרקחת צריך להעסיק את בעלי התפקידים הבאים:
1. מנהל לוגיסטי של בית המרקחת שאחראי לניהול הרוקחים והטכנאים ולא חייב שיהיה רוקח
2. רוקחים,עוזרי רוקחים (בבתי מרקחת גדולים)
3. טכנאים ביחס של 1:1 לרוקחים בבתי מרקחת גדולים ופעילים ולעיתים גם יחס של 2 טכנאים על רוקח.
הטכנאים (פרחים) חייבים לעבור הכשרה מסודרת ומכוונת להגדרת תפקידם:ליקוט תרופות, הקלדתן במחשב, גבית תשלום מהלקוח, קבלת סחורה וסידורה במדפים, בדיקת פגי תוקף, מילוי מדפים ומגירות לפי סדרי עדיפות ורשימות של תרופות עם גלגול גדול.

איל צור's picture
נוצר ע"י
רוקח
17.07.19
1
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כיום אנו בשנת 2019.כל הניפוקים מתועדים במחשבי הקופות או בתי המרקחת.ועדיין רוקחים נאלצים בסיום כל ניפוק של טוקסיקה,ציטוטוקסיקה,הכנות,לפונקס,29 ג ועוד -לבצע רישום ניפוק באופן ידני בספר מיושן שלא תואם את ההתקדמות בעולם הרפואה.מוריד מערך המקצוע ומעכב זמן יקר של טיפול שאמור להיות מוקדש לחולים ולא לרישום מיותר במיוחד בבתי מרקחת שבהן הרבה חולים כרוניים וגם עומס רב.גם כל הוצאת דוחות תרופות פסיכוטרופיות,שמירת דף ליקוטי תרופות אלו וקבלות ושל טוקסיקה וקודאין ובדיקתם מדי י יום גוזלת זמן יקר שאמור להיות מוקדש לחולים לייעוץ והדרכה.זאת לא הדרך להתגבר על המחסור ההולך וגדל ברוקחים ובכמות הקשישים הפוקדים את

Avi Elisha's picture
נוצר ע"י
17.07.19
1
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1- לפתוח הסכם עם כל בתי המרקחת בישראל. שלכולם יהיה הסכם עם קופות החולים ושהמטופל ירכוש איפה שהוא רוצה במחיר מסובסד.
2- נרקוטיקה- ביטול חובת הרישום בספר. הכל מתועד במחשב.
3- שינוי במבנה הפיזי של בית המרקחת . שהעמדות יהיו כמו בבנקים. פרטיות ובישיבה.
3- לחייב בתי המרקחת לקלוט כח עזר לפירוק סחורה וכל עבודה אחרת שלא דורשת תואר ברוקחות.
4- לחייב בתי המרקחת לסגור בשעה מסויימת ולהשאיר כמה פתוחים לפי אזורים ולפי תורניות- כח לרוקח יהיו קצת חיים חברתיים
5- להגביל את מספר בתי המרקחת שרוקח או רשת יכול לפתוח.
6- לא לתת אישור לפתוח בית מרקחת למי שאיננו רוקח

Jaber Abu-bader's picture
נוצר ע"י
16.07.19
2
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
Orit Shalev's picture
Orit Shalev
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בעידן הדיגטל ענף הרוקחות עדיין נמצא באיזה שהוא מקום ממש ממש בסוף , חובת רישומים מוגזמת ומיותרת בזמן שישנם כילים דגטלים שיכולים לסייע באותה מידה ועוד עם פחות סיכונים ... אותם כילים נמצאים בהתי המרקחת ובכל זאת נדרש תיעוד נוסף.
המרשמים היום דיגטליים מה שמפחית מאוד אפשרות של זיוף ושימוש לרעה בתרופות אך משום מה חובת רישום נוסף וניהול שימוש לרעה עדיין נדרש מהרוקח הקהילתי על חשון מתן ייעוץ ושירות ללקוח .
עידן האינרנט חושף אותנו הרוקחים להמון המון מידע ועדכונים בין היתר הדרכות והרצאות און ליין לרוקחים והחובה בהחזקת ספרות לא רלוונטית מיותרת ומעמיסה עוד יותר על הרוקחים .

hiba yousef-khoury's picture
נוצר ע"י
15.07.19
1
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

להפסיק להתייחס לרוקחים כאל מוכרים. שמקדמים מבצעים. ועושים חשבון לדברים מהחנות שלא קשורים לבית המרקחת. הידע של הרוקחים הוא עצום, אך הוא לא מנוצל לקידום הרוקחות. אלא במקום זאת הוא מושקע בעבודה פיזית!!.
הזלזול במקצוע גדל יום אחרי יום. חוסר ההערכה וחוסר התגמול גם הם גדלים. לרוקח יש הרבה מה לתת מעבר מאשר לעשות חשבון לתרופה ושמפו!. כולל לרוקח קהילתי. שגם הוא למד 4 שנים לפחות. וגם לו יש תואר. אז כנראה שהפתרון דיי ברור: להתחיל לתגמל רוקחים כפי שמגיע להם. להעסיק אנשים שיטפלו בקידום המכירות והמבצעים, לטפל בעבודה הפיזית שגוזלת המון כוח. לטפל באלימות כלפי הרוקחים!.

Amany Matar's picture
נוצר ע"י
15.07.19
1
4
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

יש לשקול את סביבת העבודה של הרוקח בתור גורם התורם ללחץ זה, אולי
רשתות בתי המרקחת מצדן יכולות לפעול להפיכת סביבת העבודה לנעימה יותר עבור
הרוקח כשם שחברות הייטק נוהגות.

א.מ's picture
נוצר ע"י
רוקח
15.07.19
0
4
הצבע\י לתשובה

נושא חשוב ביותר שחשוב לקדמו

א.מ's picture
נוצר ע"י
רוקח
15.07.19
0
4
הצבע\י לתשובה

אחד הגורמים העיקריים לשחיקת רוקחים נעוצה בהרגשת החנק שנוצרת בגלל עודף נהלים.
וכאן צריך להפריד בין נהלי משרד הבריאות לנהלי המוסד.
נהלי המוסד נקבעים בעיקר לפי ממצאי הביקורת החמורה ביותר המוכרת למוסד, שלרוב סניפיו פרושים בכל הארץ.
המוסד כדי להשתפר וכדי שהביקורת הבאה תהיה "מושלמת" מכתיב סטנדרט שרק הולך ומחמיר.

על משרד הבריאות לאמץ סטנדרט ביקורת אחיד ובסיסי ביותר, שנועד לבדוק

א. שמירה על בריאות הציבור.
ב. עמידה בדרישות החוק והנהלים.

על המבקר להניח את חזקת החפות תחילה ולהמנע מביקורת קנטרנית מסוג "כפפות לבנות" (שתמיד מוצאים בהם אבק).

משה הופמן's picture
נוצר ע"י
רוקח אחראי
23.07.19
1
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כשמשרד הבריאות מחליט על חוק חדש ונותן הוראת יישום למערכת הבריאות, הוא צריך לדאוג שרוקחים ורופאים יפנימו ויעבדו לפי זה, ולא להחמיר רק על רוקחים.
לא מדובר בטעויות.
מדובר על אי בקיאות נאותה בנהלים וחוקים והתנהלות לא תקינה שאנחנו נאלצים להתמודד איתה כל יום.
מרשמים של מינונים שאינם מאושרים בחוק.
תרופות אשר לא רשומות בארץ שחולה מגיע לקבל בלי שום טופס בלי להבין מה הוא הולך לקבל.
מרשמי נרקוטיקה שגויים.
מרשמי פקס ו whatsapp אינסופיים.
בירוקרטיה שנופלת על הרוקח ופוסחת מעל הרופא.
בעיות אשר גוזלות זמן ואנרגיה שרופא יכול לחסוך לי.
רוב תודות.

האיה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
21.07.19
2
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Maayanbec's picture
Maayanbec
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לבטל את עניין ההחתמות על כל מרשם...

Sharona Hen Weinrich's picture
נוצר ע"י
17.07.19
0
3
הצבע\י לתשובה

הגורם המרכזי לשחיקה זו עבודה מול קהל שלא מאפשר לרוקח להתמקד במתן שירות ויעוץ איכותיים, כפי שמצופה ממנו. במצב הנוכחי אין באמת פרטיות למטופל,ומופעל לחץ בלתי אפשרי על הרוקח לקצר בדבריו, לפעמים אף תוך הפעלת אלימות. הפתרון: להוציא חדרי המתנה מחוץ לשטח בית מרקחת, על מנת לאפשר כניסה לפי התור, כמו בחדרי רופא/אחות. בנוסף, ניתן לקחת דוגמה מארה"ב, ולאפשר הזמנת תרופות כרוניות מראש, באמצעות מייל, או פקס. כך המטופל מגיע רק כדי לאסוף את התרופות בזמן נקוב, ללא המתנה משמעותית התור.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
16.07.19
1
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לצמצם לחלוטין רישום ידני / טוקסיקה נרקוטיקה / שימוש בעט אדום.. לא מותאם דיגיטלי.
להפסיק דוחות פסיכוטרופיים יומיים שנערמים ללא כל שימוש.
נוהל צמוד - לקצר את התיעוד הנדרש על מנת שיהיה ישים.
לדרוש מחברות תרופות אריזות קטנות יותר מותאמות שימוש: ציטוטק/ פרמין / לקסעדין וכו
להעביר מגוון גדול של תרופות מרשם ללא מרשם.

Dorit Zacai's picture
נוצר ע"י
16.07.19
1
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לאחרונה ישנם הרבה מקרים של חוסרים בתרופות שנמצאות בסל הבריאות , אם בית המסחר משיג את אותה תרופה מחוץ לארץ בתהליך חוקי ובתיאום מול משרד הבריאות אז למה הרוקח בבית המרקחת או הרופא או רוקח במוסד סיעודי צריכים למלא טופס 29 ג עבור אותה תרופה שנמצאת בסל אך חסרה בארץ !?

לדעתי במקרים כאלו כאשר התרופה נמצאת בסל זהו הליך בירוקרטי נטו ושניתן לשנותו ..

יחיא יחיא1ח3's picture
נוצר ע"י
16.07.19
3
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
א.'s picture
א.
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

ראשית כל אין שום סיבה שניפוק וייעוץ תרופתי יעשה בעמידה בדיוק כפי שרופאים לא מקבלים אותנו בעמידה. זה גם לא מכובד וגם ממצב את הרוקחים באותה משבצת של ברמנים וזבנים למיניהם. זהו נוהל שלא ראוי שימשך זה גם מכביד על הרוקחים וגם פוגע במטופלים. שנית יש להקצות זמן להתעדכנות מקצועית ולמנוחה. נכון זה דורש יותר רוקחים במשמרת אבל זה ימשוך יותר רוקחים למקצוע

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
16.07.19
1
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

צריך לבטל את הקשר בין ניפוק מוצרים ללא מרשם לבין המשכורת של הרוקח זאת אומרת המכירות מורידות את המקצעיות של הרוקח .

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
15.07.19
1
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

המצב בנושא דוחות נרקוטיקה ורישומים ידניים חמור בבתי המרקחת בכללותם, אך אפילו עוד יותר חמור בבתי החולים!!
( אם תוכלו לתאר לכם כזה דבר..)

אני בטוחה שיש מי שמכיר זאת מעבודתו בבית החולים- אבל אפרט ממש בקצרה למי שלא-

פרט ל״ספר הסמים״ הידוע לכולנו, בו כזכור יש לרשום בעט כחול או שחור ולשרטט היטב קוים ישרים והכפלות והמאות לגרמים , ותיקונים באדום בלבד- בלי מחיקות וקשקושים או טיפקס חס וחלילה..ואסור לשכוח חתימה וסיבה לטעות ליד התיקון..

Anda's picture
נוצר ע"י
מנהלת שרותי רוקחות
15.07.19
8
3
הצבע\י לתשובה
תגובות
זאב צוק's picture
זאב צוק
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Anda's picture
Anda
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Anda's picture
Anda
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. ביטול הרישומים הידניים למיניהם (טמפ', ספר הסמים, ספר המרשמים)
2. ביטול הצורך בשמירה של קרטונים על גביי קרטונים למשך שנים על גביי שנים ושל קלסרי ענק חסרי שימוש (דו"חות פסיכו', מרשמים, נהלים שזמינים בכל גוגל, רישומי טמפ' שניתן להוציא בקלות מהאתר של סופקו וכו')
3. הרחבת סמכויות הרוקח בנושא החלפה של כדור 5 מ"ג ל2 של 2.5 ללא צורך במרשם מחודש או אישור
4. ביטול 29ג להתוויה - הרישום באחריות הרופא בלבד
5. ניפוק סטימולנטים ל4 חודשים מראש (מה שיפשט את נושא נשיאת סם לחו"ל)

Ayelet Levi's picture
נוצר ע"י
23.07.19
3
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לאפשר רישום מרשם דיגיטלי וביטול חובת הנייר.בכך.....נחסוך בנייר, נמזער סיכוי לזיופים, נמזער ניפוקים כפולים (רכש פרטי - ללא מעקב/רכש מסובסד קופח), נקבל פורמט אחיד התואם את כלל הנהלים, נמזער צורך באיחסון, נפחית עומסים בעבודת הרוקח..בדיקה,הצלבת מידע, רישום, תיוק, איחסון .....ועוד.

זאב צוק's picture
נוצר ע"י
18.07.19
1
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לדעתי יש לבטל את הרישום בפנקס המרשמים. כיום הכל מתועד במערכת ממוחשבת והרישום בפנקס נראה מיותר וגוזל זמן יקר.

anat benji's picture
נוצר ע"י
18.07.19
1
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

משכורת הבסיס לרוקחים נמוכה יחסית לצורך להיות אקדמאי [= לימודים יקרים ]
והצורך להיות בעל מקצוע מכובד [= הגון ובעל ידע מקצועי מעודכן].
מהנדס "ירוק" מרוויח הרבה יותר מרוקח ותיק . ועם שיפור הוותק , אין שיפור גדול בשכר .

צבי ס.'s picture
נוצר ע"י
רוקח
18.07.19
0
2
הצבע\י לתשובה

בעידן הזה של הרובוטים שמלקטים תרופות צריך לדאוג למעמד ותפקיד הרוקח שיש סכנה עליו צריך להכריח אונברסטואות להגביר ולפתוח תואר לרוקח קליני ולהקל על תנאי הקבלה שלו , היום אני חושבת שכל רוקח צריך להיות רוקח קליני , בחו״ל הרוקחים מסיימים תואר כבר עם תואר לרוקח קליני , רוקח לא צריך ללקט כל אחד יכול ללקט תרופות פרח אם למד והיתה לו אפציה הוא יכול בקלות ללקט ואז רוקח אין לא צורך בקהילה
אי אפשר לצמצם את התואר הזה רק לעשרות סטודנטים , כל רוקח יש לו את התשוקה ללמוד את זה צריכה להיות את האופציה להמשיך ולהתקדם .

Shohrat Rami's picture
נוצר ע"י
18.07.19
2
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
זאב צוק's picture
זאב צוק
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כמו בארצות הברית המטופל נותן את המרשם וחוזר עוד יום יומיים לאסוף את התרופות, רק לתרופות דחופות מנפקים ישירות

Rasha Ramadan's picture
נוצר ע"י
16.07.19
0
2
הצבע\י לתשובה

שיוציאו הנחייה לחייב כסא לרוקח בזמן מתן תשאול ויעוץ למטופל
כמו שהוציאו הנחייה לשים כסאות למטופלים שממתינים לקבלת שירות רוקחי

יוסי מבית מרקחת's picture
נוצר ע"י
רוקח בבית מרקחת
16.07.19
2
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
יוסי מבית מרקחת's picture
יוסי מבית מרקחת
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

העסקת כוח עזר לפריקת סחורה וחשבונות.
אין צורך לכתוב מרשמים בספר - הכל מתועד היום במחשב.
יותר כוח אדם.
לאפשר לרוקחים לעבור הדרכות על תרופות במסגרת זמן העבודה.
לאפשר לרוקחים להעביר הדרכות לצוות המטפל/ללקוחות במסגרת זמן העבודה.
ליצור אפשרות שמטופל, שצריך הדרכה על התרופות, משאיר מרשם ומתאם עם הרוקח זמן פגישה להדרכה מסודרת (במקום בדלפק). תרופות שנאספות באופן מיידי בדלפק, ימסרו ללא הדרכה.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
16.07.19
1
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לצמצם ניירת. לחייב סופר פארם לתת כיסא ישיבה לרוקחים ולא הכיסא אופניים הצר ולא נוח, אלא כיסא נורמלי.

Konstantin Zakharov's picture
נוצר ע"י
16.07.19
1
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

חברים יקרים ישנו רק פיתרון אחד לבעיה ו כ וחם מתעלמים ממנו. אין ברירה לפתוח מכללות לעוזר/סייען/טכנאי רוקח בכל הארץ. תקראו לייטייטל מה שתחליטו אבל חייבים להכשיר אנשי מקצוע לקוחות קהילתית. אנחנו במצב חירום והמצב רק יחמיר
לא צריך יותר מרוקח אחד במשמרת בכל בית מרקחת בארץ... הוא יפקח הוא ינפק סמים השאר יכולים להיות אנשי מקצוע שהוכשרו לכך( כדוגמת עוזרי רוקחים) במכללות שונות ברחבי הארץ. קדימה להקים בתי ספר לא צריך יותר משנתיים גג שלוש שנות לימוד להכשיר בעל מקצוע כדי לתת תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם אין פתרון אחר.

אריה יוסופוב's picture
נוצר ע"י
16.07.19
3
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
משה הופמן's picture
משה הופמן
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
חמא ג'אבר's picture
חמא ג'אבר
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בנהלים רבים של משרד הבריאות קיימים הנחיות חלקיות ולפעמים מבלבלות לגבי תכנון בית המרקחת.
חלק מההנחיות , לא רק שלא מועילות אלא עלולות לפגוע באיכות המוצר.
הנחיות בינוי: ( מיזוג אוויר, חשמל, בקרה, אדריכלות) צריכות להיות מרוכזות במסמך אחד ברור ומפורט שנערך על ידי בעל מקצוע בתחום ולא רוקח שמנסה לתרגם באופן חופשי כל מיני נהלים.
יש לקבוע נהל ברור של תצוגה ובקרה המיועדת לרוקחים עבור בדיקות מקדימות מידי בוקר.

דן לרמן's picture
נוצר ע"י
חקר הכשל ושיפור ביצועים בחדרי נקיים רפואיים
16.07.19
0
2
הצבע\י לתשובה

תרופות רבות אשר נפוצות לשימוש דורשות מרשם,ניתן לסמוך יותר על הידע המקצועי של הרוקח ולאפשר מתן ללא מרשם של תרופות כגון vermox,bactroban, telfast, aerius, verrumal, moxypen

דבר נוסף: לעתים יש בלבול במרשם, כשנאמר למטופל משהו מסוים ובפועל המרשם מופיע עם דבר שונה, טעות זו יכולה להיות באופן המתן אינהלציה בתמיסה / משאף
אנטיביוטיקה בכדורים/סירופ
ורמוקס כדורים/תמיסה
או לעתים בלבול בשם התרופה שקורה עקב טעות בהקלדה
ניתן לסמוך יותר על שיקול הדעת של הרוקח ועל נכונותו של המטופל ללקיחת האחריות ללא צורך בתיקון המרשם על ידי הרופא.

Sivan Hubara Michelson's picture
נוצר ע"י
15.07.19
1
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1.הפסקת חובת רישום ידני בספר המרשמים וספר הסמים.
2.סיבת מתן נרקוטיקה ליותר מ10 ימים: במקרים של חולים אונקולוגיים או כאבים חזקים אין צורך לרשום עוד סיבה.
3.אנחנו בעידן הטכנולוגיה, לוותר על הדפסת ניירת נהלים מיותרת היות וכל הנהלים נמצאים באתר משרד הבריאות.
4. לחייב את קופות החולים להעסיק נציגי שירות בבית מרקחת כדי לעזור בפירוק הסחורה והתעסקות עם הכסף .
5.לחייב את הקופות להעסיק שומר בגלל האלימות היימת בבתי המרקחת

hani hleihil's picture
נוצר ע"י
15.07.19
1
2
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. יש לפשט את הנוהל של הכנות סטריליות ואונקולוגיות
2. להסביר לקהל וגם לרוקחים בצורה ברורה למי יש פטור מתור, היום זה גורם להרבה ריבים עם הרוקח ותסכול.
3. סמים מסוכנים- דיגיטלי עם חתימות דיגיטליות גם לרוקחים, רופאים ואחיות.

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
1
הצבע\י לתשובה

יש להפריד את המכירה עצמה מפעולת הניפוק. הרוקח צקחך להתעסק עם ניפוק, תשאול וייעוץ, להעביר למטופל את התרופות עם ברקוד לקופה שם יגבו ממנו את התשלום. קודם כל יפנה את זמן הרוקח לתשאול ודבר שני ישפר את מעמד הרוקח בפני הציבור.
היום זהו המקצוע הטיפולי היחיד שמתקשר כל כך חזק לכסף וצריך לבצע הפרדה.

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
1
הצבע\י לתשובה

לתת לרוקח להחליף את התרופנ במרשם לפי מה שהמטופל מבקש (כל עוד אין השפעה על אפקט קליני). למשל סירופ מוקסיפן במקום כדורי מוקסיפן. או לנפק 2 כדורים בעלי חוזק של 100 מג במקום 1 של 200 מג (כשאיח במלאי, המטופל לא רוצה ללכת לחפש בבית מרקחת אחר ואין לו בעיה לשלם כפול).
צריך לתת יותר כח בידיים של הרוקחים.
כשאנחנו על כל שטות מבקשים מרשם חדש מהרופא זה מוציא אותנו ממש לא מקצועיים.

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
1
הצבע\י לתשובה

שלום רב. אני רוקחת צעירה יחסית בת 28 ולא עובר חודש בלי שאחשוב על הסבת מקצוע. דברים שיכולים לתרום הם
1 העצמת מעמד הרוקח חינוך הציבור שיש משמעות וחשיבות למעמד ניפוק תרופות.
2 יצירת קשר רציף יותר בין רופאים לרוקחים שיוכלו לתת משוב על הענות ודברים שעולים בשטח
3 המתקצעות רוקחית כמו בפגיה ואנטיביוטיקה כך גם בהריון וסוכר כמו שיש אצל אחיות
4 קורסים והשתלמויות מטעם משרד הבריאות
5 עידוד ותמיכה בפרויקטים מחקריים עם האוניברסטאות

Hila Ben Horin's picture
נוצר ע"י
02.08.19
0
1
הצבע\י לתשובה

כיום תפקיד הרוקח בישראל איבד מהתוכן המקצועי שלו, והתעסקות בנהלים ובירוקרטיות תופסת חלק גדול מדי, וכפועל יוצא הרוקח נתפס הן בציבור והן בקהילה הרפואית, ואף בקרב הרוקחים עצמם כבירוקרטים במקרה הטוב וכמוכרנים במקרה הרע. מרבית הרוקחים בימינו לא רוקחים כלל, ונותרו רק "שביבים" מהייחוד של המקצוע הגדול הזה כפי שהיה פעם, וכאן נמצא שורש הבעיה. כדי לשפר את מעמד הרוקח, על משרד הבריאות לצקת סמכות קלינית לתפקיד הרוקח בישראל, כאשר הדבר ככל הנראה יצטרך לבוא על חשבון הרופאים.

ניר's picture
נוצר ע"י
רוקח
02.08.19
0
1
הצבע\י לתשובה

הגברת מוטיבציה ע"י הערכה חיובית של העובד בכלל, והרוקח בפרט, מגובה במחקרים .

לכן יש לפעול להגברת המוטיבציה בכמה מישורים: הן של המטופלים, הצוות הרפואי ובעיקר - ההנהלה.

ניתן ליישם ע"י פרסום. למשל בשלטי חוצות, על אוטובוסים ובעיתונים, כמו שעושה לשכת עורכי הדין (או הסתדרות עורכי הדין... לא בטוחה), המעודדת את האזרחים להכין צוואות באמצעות עו"ד, וכו'..

למשל בצילום סידרה דוקומנטרית (ריאלטי) העוקבת אחר רוקחים בסקטורים השונים, בדומה לסידרה שעקבה אחר רופאים באיכילוב, או אחר מורים באזורים שונים בארץ..

ליאת's picture
נוצר ע"י
רוקחת
25.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. לא זכור לי קורס יצירה בביהס לרוקחות ואם היה בטוח נכשלתי
לגזור 15 כדורי סטילנוקס כשבאריזה יש 20...לגזור 12 כדורי דלצין כשבאריזה 16... ולהצליח כך שהאצווה והתוקף ישארו אצלי... ואז.. לצלם עלון.. ולסמן אריזה..
לא הגיע הזמן לתת למטופל את האחריות ולנפק אריזות שלמות או לפחות סטריפ שלם?? מה עושים בעולם? עובדה שבסירופים לא פותחים אריזה.... אז יש תקדים
2. חייבים להסדיר את נושא ה28 טבליות. זה בלתי נסבל גם לנו וגם למטופלים ובטח כשמנפקים ל3 חודשים. זה יוצר בלבול אצל המטופל, ויכוחים על פתיחת אריזות ועוד בעיות

רוקח's picture
נוצר ע"י
רוקח
24.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

שלוםנושא נוסף שאני רוצה להעלות הוא נושא הרוקח האחראי
אני לא חושב שקיים מקצוע שבו יש התערבות כל כך מדוקדקת בצורת ההעסקה של המנהל כמו במקצוע הרוקחות. מעבר לאישור הנדרש לכל מנהל, נדרש לדעת מהן שעות העבודה שהן חייבות להיות בבוקר, העדרות של מעל 14 יום מחייבת אישור והעדרות של מעל יומיים מחייבת הודעה.
לדעתי כדאי לשקול מחדש את מדידת הפרטניות שבה שדורשת הרגולציה למשרת הרוקח האחראי. אני מבען את הצורך לבחון את המועמד ומביו את הצורך לדרוש שיהיה במשרה מלאה אולם מעבר לכך זה מיותר לדעתי.

Zafrir Eckstein's picture
נוצר ע"י
24.07.19
4
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Zafrir Eckstein's picture
Zafrir Eckstein
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Zafrir Eckstein's picture
Zafrir Eckstein
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לפי דעתי אין צורך להגדיל מספר רוקחים שמקבלים רשיון רוקח בכל שנה אלא יש להכשיר פרחי רוקחות או טכנאי רוקחות ולהגדיר בנוהל מה המטלות של רוקחים ושל טכנאי רוקחות (בדומה למה שנעשה).הכשרה של רוקחים נוספים תגרום למצב ששכר רוקחים ירד ( כי לא יהיה בשוק מחסור רוקחים) - כתוצאה מכך יוקרה של מקצוע תרד עוד - כתוצאה מכך סף קבלה באוניברסיטאות ירד - כתוצאה מכך איכות הרוקחים תקטן.

לעומת זאת אם המעסיק יהיה חייב להעסיק מספר מסויים של רוקחים ומספר מסויים של טכנאים במקום העסקה של רוקחים בלבד - זה יאפשר למעסיק לשפר שכר של רוקחים ויקרה תהליך הפוך.

גורליק יוליה's picture
נוצר ע"י
23.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

לחייב בחוק זמן הפסקה הגיוני בהתאם למספר שעות המשמרת! רוקח לא יכול להתרכז כראוי אם יש עומס והוא לא יכול לשבת לאכול ולצאת להתאוורר כמו שצריך!
הפסקה שאפילו תדרוש לסגור את בית המרקחת למעט זמן אם יש רק רוקח אחד במשמרת!
בנוסף צריך הסדר שיאפשר לרוקח לשבת במהלך המשמרת מבלי להרגיש לא נעים. מצד אחד בריא ללכת ולרוץ בין המגירות אך מצד שני זה גם הורס את הרגליים...

Avigael Gotlib's picture
נוצר ע"י
23.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

אחד הגורמים העיקריים לשחיקת רוקחים נעוצה בהרגשת החנק שנוצרת בגלל עודף נהלים.
וכאן צריך להפריד בין נהלי משרד הבריאות לנהלי המוסד.
נהלי המוסד נקבעים בעיקר לפי ממצאי הביקורת החמורה ביותר המוכרת למוסד, שלרוב סניפיו פרושים בכל הארץ.
המוסד כדי להשתפר וכדי שהביקורת הבאה תהיה "מושלמת" מכתיב סטנדרט שרק הולך ומחמיר.

על משרד הבריאות לאמץ סטנדרט ביקורת אחיד ובסיסי ביותר, שנועד לבדוק

א. שמירה על בריאות הציבור.
ב. עמידה בדרישות החוק והנהלים.

על המבקר להניח את חזקת החפות תחילה ולהמנע מביקורת קנטרנית מסוג "כפפות לבנות" (שתמיד מוצאים בהם אבק).

משה הופמן's picture
נוצר ע"י
רוקח אחראי
23.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

א. התמורה.
שכר הרוקחים בכלל והקהילתיים בפרט נמוך בצורה מוחלטת ועל אחת כמה וכמה יחסית למידת ההשקעה בלימודים, בהכשרה, באחריות, ובלחץ ועומס העבודה. ללא העלאת שכר הרוקחים אין מוטיבציה לרוקחים לעבוד בקהילה.
אבל למעסיקים אין מקורות מימון להגדלת שכר הרוקחים כשמחירי התרופות ועמלות השירות לקופות החולים נמוך כל כך. העלאת מחיר התרופות, לפחות הזולות, הגדלת הרווחיות וייקור עמלות השורה, הם צעדים מתבקשים.
ב. חוסר סמכויות

Matias Machtinger's picture
נוצר ע"י
23.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
.

1. שתהיה אפשרות לבצע חלופה של צורת מתן- מסירופ לכדןרים וההפך לדוגמא, במקרי חוסר
2. לאפשר ביצוע החלפה של כדור 5 מג /2 כדורי 2.5 מג במקרי חוסר
3. לבטל רישום בספר המרשמים של סמים מסוכנים שאורך זמן רב ולוקח המון זמן (להשתמש בנפלאות הדיגיטל לשם כך).
4. לשים לכל רוקח ומטופל כסא -הניפוק יתבצע תוך כדי ישיבת המטופל, דבר שיתרום לאווירה יותר רגועה
5. העלאת השכר ושיפור התנאים
6. כנסים והשתלמויות לשם המשך צבירת ידע וכלים לעבודת הרוקח הקהילתי

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
23.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

רוקחי בתי החולים הממשלתים נמצאים במצב העגום ביותר במע'. השכר בזיוני כ32 שקל לשעה, לפיכך הסיכוי להכשיר רוקחים ואחכ לשמר אותם במע הוא קטן מאוד. בנוסף לאחר תהליכי האקרדיטציה והjci נדרש מהרוקחים לעמוד בנהלי איכות ודרישות ייחודיות לבתי חולים מה שיוצר עומס רב. "רוקח מחלקתי" צריך לדעת לעבוד בכמה תפקידים, פרמקויגילנס( דרישת משרד הבריאות) רוקחות ניסויים קליניים, ביצעו פעולות איכות והדרכה( דרישה של משרד הבריאות), פגייה. על אף כמות התפקידים שהוספה לרוקחים לא תוקנן תקן אחד לאיוש התפקידים הללו. כמובן שרוקח ציטו אחראי אחד גם לא יכול לספק מענה ל300 הכנות ליום.

Ghgh Ghgh's picture
נוצר ע"י
23.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כל יציאה של הרוקח האחראי מעל 48 שעות מחייבת מינוי רוקח אחד במקומו, ספירת כספת ומילוי טופס ארוך ומייגע.
בעבר הנוהל חל היעדרות של מעל 14 יום - הרבה יותר הגיוני וסביר, אפילו אפשר להאריך ל 3 שבועות.

א.'s picture
נוצר ע"י
23.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

בית מרקחת אינו קופה מהירה של כלבו. כל תרופה מחייבת ניפוק בתשומת לב. שיטות התורים המהירים למינהם שצצו כחיקוי לאשנב ה otc של סופר פארם יוצר זילות של המקצוע מצד אחד שען נוצרת קונוטציה ישירה בין הרוקח לקופאי , ולחץ מיותר על הצוות המקצועי שטרוד בעודף משימות.

avital natanson's picture
נוצר ע"י
22.07.19
2
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
avital natanson's picture
avital natanson
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

שלום רב כמעט אין יום עובר על רוקח שלא מקבל יותר ממרשם או כמה מרשמים
עם חריגה במינון רישום לא נכון או רישום ידני לא ברור מרשמים רופאי שיניים ללא פרטי חולה מלאים והתייחסות מזלזלת עבור מה שנקרה מרשם וכל סירוב ניפוק או בירור או שליחת החולה בחזרה לרופא במיוחד אם צריך להזמין תור מראש זה קצת בעיה אני חושב שצריך להעביר את הנושא לכל הרופאים במיוחד בתי חולים שיניים ומומחים שרושמים ידנית לכתוב מרשם לפי הנהלים ובצורה ברורה ולא לזרוק סתם נייר

שאדי טויל's picture
נוצר ע"י
רוקח אחראי
22.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

1. רוקח לא צריך לפרק סחורה! רוקח לא צריך להתעסק בתמחור מוצרים וסידור הסחורה, רישום טמפ'שלוש פעמים ביום וכדומה, לכן משרד הבריאות חייב להתערב ולחייב את המעסיק לקבוע תקנים והקצאות לעובדים טכניים שיעברו הכשרה מתאימה לעשות את הפעולות הללו.
2. רוקח אחראי בקופה לא מקבל שעות ניהול. כיום הוא צריך בזמן קבלת קהל גם לטפל במטופלים, גם לבצע הזמנות, גם לסגור סוף חודש נרקוטיקה, גם לטפל במקרים מיוחדים כמו תקלות מקרר ועוד ועוד. אם מדובר בבתי מרקחת קטנים בהם ברגע נתון עובד רוקח אחד או שניים העומס הוא עצום.אז יש צורך להגדיר שעות ניהול וגם תגמול כספי על השעות הללו.

Daniel Mocha's picture
נוצר ע"י
19.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

לאפשר למטופלים לקבוע תור לרוקח , כמו שקובעים תור לרופא , לאחות ולדיאטנית ...
ולהקציב 5-10 דקות לתור ( ניפוק + ייעוץ )
ואז לא יעמדו 20 מטופלים בחדר המתנה ויפריעו , יצעקו וייחליצו את הרוקח שיעבוד יותר מהר !!

2) לתת לרוקח האחראי שעות ניהול כדי להתעסק עם כל הבירוקרטיה שגוזלת הרבה זמן שאין לו

3) להפחית מההתעסקות הכפולה ( הכל ממושב לא צריך גם רישום ידני)

Budoor Kittani Abu Husien's picture
נוצר ע"י
18.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

הדיווח הידני בכל יום וסיכום ידני בכל חודש לתרופות נרקוטיות אינו הולם את המגמה המשתלטת בכל העולם ב 20 שנים האחרונות (במיוחד הדבר מביש כשמדובר במעצמת ההיטק כמו ישראל).הדיווח הידני גוזל שעות רבות יקרות בחודש מהרוקחים. הדיווח הידני גם אינו מאפשר פיקוח אמיתי בעת ניצול מרשמי נרקוטיקה לרעה.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
18.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

1. אפשרות קיום ומימוש נוהל מרשם רוקח. מתכונת הנוהל כיום לא מאפשרת את החלתו בשטח וחבל.
2. קיום ״ייעוץ רוקחי״ כחלק בילתי נפרד משרותי הרפואה המסובסדים הניתנים למטופלים בקופות השונות.
3. הסדרת עניין תרופה הנרשמת לא להתוויתה או במינון לא תואם לתנאי הרישום. בפועל בבית מרקחת אחד מקפידים על הנהלים ובאחר לא, גם אם לא במזיד. במקרה כזה יתכן כי מספיק שתתווסף הערת הרופא על השינוי והוספת מקורות במידת הצורך ללא צורך באישור משרד הבריאות.
4. עידכון קטגוריות GSL, הפיכת החובה של אוגדן עלונים למשהו אלקטרוני, כמו סריקת ברקוד ועוד.

הילה מנצור's picture
נוצר ע"י
רוקחת אחראית
17.07.19
2
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
זאב צוק's picture
זאב צוק
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
,,

-לבטל את כל הרישומים הידניים \גם הדוח השנתי של הנרקוטיקה שיהיה ממוחשב
-לבטל את הרישום של הטמפרטורה 3 פעמים ביום
-לחייב יציאה להשתלמויות ולדאוג שיהיו בכל האיזורים ולא רק במרכז.
-לגבי בתי מרקחת בקהלה שיחייבו זמני פתיחה וסגירה עד שעה הגיונית ולא עד אמצע הלילה .

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
17.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

לחייב כל עמדה בבית מרקחת לפרטיות מלאה .המטופל יקבל שרות כמו אצל רופא כלומר יצירת חציצה מלאה בין המטופל שמקבל שירות לבין התור.
כך נוכל לתת שירות טוב יותר ללא לחץ מהאנשים שממתינים וללא צעקות .בנוסף לא יהיה מצב שבו מטפלים במישהו ופתאום נדחף מישהו אחר עם "רק שאלה".

גביית כסף ואריזה על ידי "פרח" בית מרקחת.

כסא גבוה לכל רוקח

הצבת שילוט שמזהיר מפני אלימות פיזית ומילולית כלפי הרוקחים ואכיפה

הצבת תרופות בגובה שלא מצריך להתכופף כיון שהגב שלי גמור כבר

ביטול הצורך ברישום ידני בספר נרקוטיקה

Orit Shalev's picture
נוצר ע"י
17.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

!!!לאפשר לרוקח מרשם רוקחי לתרופות פשוטות כגון סינטומיצין!!! אנחנו לומדים 4 שנים אבל לא מסוגלים לרשום משחה הכי בסיסית שנרשמת היום באפליקציית בלי השגחה רפואית!
וגם אם יש מחסור בשוק לאפשר לרוקח לנפק מינון שונה ולהנחות אופן שימוש אחר, במקום לשלוח את המטופל חזרה לרופא למרשם במינון שונה (כגון המחסור בלוסטרל 50 ואז 100).

Maya Gershony's picture
נוצר ע"י
17.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1.מנהל אדמינסטרטיבי במקום סייע/ת. בית המרקחת מתנהל כעסק מסחרי על כל המשתמע מכך, לכן כל הפעולות הלוגיסטיות של ניהול מלאי יוגדר כתפקידיו של המנהל האדמינסטרטיבי בעוד הרוקח יתמקד בטיפול במטופלים בדלפק ולפי צורך בייעוץ רוקחי בחדר ייעוץ. את השעות השקטות ינצל הרוקח לניתוח תיקים. המנהל האדמינסטרטיבי יהיה אמון על סידור המדפים והתצוגה, מילוי מגירות, פירוק סחורה, קליטת חשבוניות, איזון כספים, פריטה, פגי תוקף וכד'. הדבר יחסוך בשעות רוקח יקרות, ימקד את הרוקח בעבודתו בדלפק ויתרום לקיצור זמן המתנה.
2. הגדרת שעות ניהול לרוקח אחראי, בחוק.

שירה's picture
נוצר ע"י
רוקחת אחראית
16.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כמו שהוצאתם הנחייה שצריך להציב כסאות למטופלים
תוציאו הנחייה שצריך להיות לרוקח כסא כשהוא נותן שירות למטופל

יוסי ממכבי's picture
נוצר ע"י
16.07.19
0
1
הצבע\י לתשובה

1. לחייב סטנדרט בית מרקחת קבוע בו יש כוח עזר שיטפל בכל הנושא של הזמנות, פריקות סחורה, סידור בית המרקחת, קליטת חשבוניות, ניירת בכלל ומענה טלפוני. לא יתכן שבמצב של חוסר רוקחים כל כך קשה בהרבה מקומות, זמן הרוקח ישמש למטלות שאינן רוקחיות.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
16.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

יש לשנות את מעמד הרוקח במדינת ישראל כך שלא יחשבו שתפקידו אך ורק למכור תרופות ושהוא בעצמו לא יחשוב כך.
יש לעשות מאמץ ולהשקיע משאבים על מנת שמעמדו יהיה כשל רופא בדיוק כמו שהוא באירופה ובארה"ב, דבר המתבטא הן בשכר והן בתנאי העסקה והן בתקשורת ובמדיה.
יש להכשירו לתת ייעוץ נכון ובזה להשקיע את המאמץ. לפתח יותר את חדרי הייעוץ ואפילו להכניס לסל את עניין הייעוץ הרוקחי דרך קופות החולים.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
16.07.19
3
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
חמא ג'אבר's picture
חמא ג'אבר
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
חמא ג'אבר's picture
חמא ג'אבר
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

שנות ה2000
למה להתנהג במאה ה 19 ים כל הרישום הידני המיותר

Liron Goldshtein's picture
נוצר ע"י
15.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

העלאת משכורת=יותר רוקחים וגם לא צריך להיות שוני בין המשכורות בין הצפון למרכז.

דבר יותר חשוב שרוקח במיוחד ברשתות לא אמיר לעשות בחשבונות ולהתעסק בקופונים, אפילו שלט שאומר את זה צריך להיות בבית מרקחת.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
15.07.19
1
1
הצבע\י לתשובה
תגובות
Ayelet Levi's picture
Ayelet Levi
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בפועל נהלים רבים לא מיושמים כי הם מסורבלים מדי ומכבידים שלא לצורך. אתן דוגמה מנוהל ניפוק בשל צורך מיידי ודחוף. בפועל מדובר בחוק שעבר בכנסת ולא מיושם (או כמעט ולא).
ניקח דוגמה של מטופל הנוטל ציפרלקס באופן קבוע בבית מרקחת מסויים ונתקע. מה שלדעתי היה צריך להיות זה תהליך ניפוק ממוחשב עם קוד לניפוק חירום בו מתעדים את הניפוק באופן ממוחשב תוך שימוש בפרטי הרופא האחרון שהורה על ניפוק התרופה. שימוש בקוד יאפשר הפרדה משאר הניפוקים ומחשוב התהליך יאפשר החרגת תרופות מסויימות (בעלות פוטנציאל שימוש לרעה) וניתוח הנתונים בקלות.

רוקח42's picture
נוצר ע"י
רוקח
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

עיקר השחיקה של הרוקחים נובעת מהפער בין התפקיד האמיתי של הרוקח ובין התפקיד בפועל.
בתפקידי כרוקחת אחראית מזה למעלה משני עשורים,עובדת לבד את כל המשמרות.
להוציא שעה וחצי גיבוי בשבוע.
נתקלת בחומה אטומה לסגירת ביהמק ואיזון כספת סמים מידי תחילת חודש.
חייבים לתת מענה בדחיפות לנתינת שעות ניהול לרוקח אחראי.

רבקה's picture
נוצר ע"י
רוקחת אחראית
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

היום הרוקחים מקבלים אחוזים מכל מבירת otc או תוסף תזונה בבית מרקחת בכללית. לא יחתכן שהמשכורת של רוקח תהיה תלויה במכירות! משרד הבריאות חייב להפסיק את זה. עצם זה שהרוקח מצטייר כמוכר גורם לתסכול רב מצד הרוקחים
אפשר לשנות זאת בצורה הרבה יותר נכונה עבור רוקחים- פרמיה לפי עומס העבודה בבית מרקחת- למשל מספר שורות שהרוקח מבצע פר חודש.

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

היןם האנשים לא מכירים בזה שרוקח לומד תואר ראשון, שהוא מטפל, שברגע שהוא מקבל מרשם הוא בודק אינטרקציות ונכונות התרופה למטופל. הרנשים חושבים שזה קורס קצר לפתיחת מגירות, זיהוי התרופה וניפוק. חייב לפרסם את הרוקחים באמצעי התקשורת כמו שהדיאטניות הקליניות עשו בזמנו. אם הזלזול במקצוע יימשך מצד הציבור הרוקחים ימשיכו לברוח מהקהילה. כל רוקח שלמד ומעניק מעצמו למטופל רוצה לבל הערכה ולא זלזול

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

המצב היום גורם לרוקחים בדלפק לשחיקה רבה, החוסר מביא לכך שהרוקח הוא רובוט ניפוק (כי התור רק הולך וגדל), אין זמן לייעוץ נכון למטןפל. המטןפלים עצמם לא רוצים לשאול שאלות כי מאחוריהם כבר עומד ההמון שרוצה תרופה מהרוקח. הרוקח לא יכןל לצאת להפסקה מסודרת ולאכול בשקט, וגם לא להפסקת שירותים.
חייב לשפר את מעמד הרוקח, לשנות תנאי עבודה ולגרום לרוקחים להישאר בקהילה

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

השיטה הנוכחית של טופס 29ג לא יעילה. אם הרופא מחליט שהור רוצה לתת תרופה לא להתוויה או לחלד הוא צרחך לקחת אחריות, למלא מסמך שלו ולצרף למרשם וזהו. השיטה הנוכחחת רק גורמת לתסכןל בקרב המטופלים והרוקחים שאין להם מענה.

כמו כן תרופות כמו מקרודנטין שמיובאןת ב 29ג שניתן לקנןת רק בבית מרקחת קופה, ממש מקשה על מטופלים. צריך לפתוח את האפשרות למכור גם בבתי מרקחת פרטיים

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

לדעתי איך שהרוקח מנפק היום תרופות מול דלפק עם מטופלים שיכולים לשמוע כל דבר שהרוקח מסביר רק גורם לשחיקה ולמעמד הרוקח לרדת. כל אחד יכול להתפרץ ולעמוד ליד המטופל השני. לדעתי צריך לשנות את דרך קבלת המטופל - בקוביה כמו בבנק, יותר פרטיות, הרוקח עומד פחות ומטופלים ירגישו פחות בנח לגשת ולהציק.

אלינה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
03.08.19
0
0
הצבע\י לתשובה

שיפור תנאי עבודה
שיפור מסכורת
הוספת קרן השתלמות לרוקחים (כחובה)
כביעת שכירות לרוקח ומחיר לשעה
הפסכה מכובדת לרוקח
תנאי עבודה הרבה יותר טובים
פחות רישומים מיותרים

Fadi Kabajah's picture
נוצר ע"י
31.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

עזבתי את דלפק (לפני כמה שנים) בתחילת דרכי מהסיבות הבאות:

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
31.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

שלום רב,
1) לימודי הרוקחות הינם קשים ודורשים שנים של לימודים אינטנסיביים במגוון נושאים, יש לנצל את הידע המקצועי של הרוקחים שלעיתים מתבזבז כאשר שעות ארוכות מהמשמרת מתבזבזות על סדר ותיוק, וזה לאו דווקא קשור לתחום הלימודים. לעניות דעתי יש לחייב את בתי המרקחת (הפרטיים והרשתות) להקצות תקן לעובדים לא מקצועיים לנושאי פירוק סחורה, סידור התכשירים וכו'.
2) אני מציע לכתוב נוהל שמחייב את המטופלים לא לדבר בטלפון או "להסתמס" בזמן קבלת השירות מהרוקח.
3) בנוסף- בעת ניפוק תרופה במרשם, שם הרוקח המנפק כתוב על הספח,

raafat's picture
נוצר ע"י
רוקח אחראי
31.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

1. לוותר על תיעודים ידניים במקביל לרישום ממוחשב.הצורך בהדפסת ניייר בזבזני, אינו תואם את התקופה ומכפיל את העבודה.
2. אחידות בדרישות הרוקחים המחוזיים השונים.
3.צוות בית מרקחת "טכנאים"- להעביר הכשרה מובנית ומסודרת.
4.טפסי 29 ג לרכש- ליצור מנגנון אחיד ומרוכז ברמה ארצית/ספק.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
30.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

היי
אתחיל ואומר שיש בעיה די רצינית בהתנהלות של רוקחים מחוזיים בצפון, במיוחד באזור של העמקים.

מונה חורי's picture
נוצר ע"י
רוקחת שעזבה את המקצוע
30.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בניגוד לשאר מדינות מתקדמות בעולם כדוגמת אנגליה וארה"ב בישראל אין ממש יישום של תפקיד הרוקחות הקלינית. זה סוג של "פריווילגיה" בהרבה בתי חולים, קופות חולים (יש כאלה שאין בהן בכלל דבר כזה רוקח קליני).
יש רק בית ספר אחד בארץ בירושלים שמכשיר רוקחים קליניים כדוקטורים ומצער מאוד שכך הדבר! התואר השני בן גוריון הוא כללי ולא מאפשר קידום במעמד הרוקח מבחינה מקצועית.

ליטל סיאס's picture
נוצר ע"י
29.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

הגברת המקצועיות של הרוקחים הקהילתיים.
תוספת של כח עזר לא רוקחי כפי שכבר נכתב, אבל לוודא שלא יבוא על חשבון רוקח ולכן לחייב תקנים של רוקח לפי שורות ניפוק והיקף העבודה בבית המרקחת.

תשאול רוקחי מאד מאד חשוב, בביקורות משרד הבריאות להתמקד בעיקר בנושא הזה במקום בעניינים בירוקרטים. לוודא שהרוקחים מבצעים תשאול רוקחי נכון לכל מטופל גם לחולים כרוניים שרוכשים תרופותיהם שנים רבות חשוב לבצע תשאול רוקחי.

לעודד ייעוץ רוקחי בכל דרך אפשרית.לפרסם ולשווק את הרוקח כמייעץ (בפרסומות, בשלטים, בעיתונות...) לעודד מטופלים לפנות ולבקש ייעוץ רוקחי. למצוא דרך לתגמל רוקחים בייעוץ רוקחי.

יעל שחר's picture
נוצר ע"י
29.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

צריך לתת לרוקח לשבת על כסא נוח ושיקבל הפסקה של 10 דקות כל שעה. לשים מינימום למשכורת של רוקח. לסגור את כל בתי המרקחת בשעה 6-7 כמו כל מדינות הOECD. לייצר גוף שמגן על זכויות הרוקח.

אדם's picture
נוצר ע"י
רוקח
29.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

בימינו יש הרבה מחסורים של תרופות ולא תמיד יש חלופה כנרית אבל לעית יש אותה תרופה מנינון אחר.
מציעה שכאשר יש מחסור במינון גבוה (דוגמא היה חסר DALACIN C 300) לאפשר ניפוק של מינון נמוך בהתאם (לדוגמא DALACIN C 150מג -שני כדורים) בלי לשלוח את המטופל לקבל מרשם חדשץ

Louise Adler's picture
נוצר ע"י
28.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

שלום,
כבר כמה חודשים שהגשנו בקשה ראשונית לנפק קנאביס.
הרוקחת האחראית עשתה את הקורס והתקנו את כל המצלמות, הכספות וכל אמצעי בטיחות הנדרשים.
במשרד הבריאות אין מענה.
ואנחנו פשוט מחכים לאישור ע"מ להתחיל להנפיק קנאביס.
זה לא הגיוני כמה זמן אנחנו צריכים לחכות.
ושאין מענה בכלל במשרד הבריאות.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
28.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

שכר הרוקחים הן בבתי חולים והן בקהילה אינם הולמים את רמת האחריות והמקצועיות של הרוקחים. יש למסד את המקצוע ולאגד את כל הרוקחים באיגוד אחד כפי שקיים בבריטניה ה royal pharmaceutical society אחת ממטרות הארגון / איגוד יהיה לדאוג לשכר הולם ולביטוחים לרוקחים.

הילה יריב's picture
נוצר ע"י
28.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

1. לאפשר לעוזרי רוקח לנפק סמים מסוכנים
2. לבדוק מחדש משך החריגה המותרת עבור פריטי קירור בנוהל
3. להתנות פתיחת בתי מרקחת חדשים וותיקים בנוכחות כוח עזר קבוע
4. לאשפר תיעוד ניפוקים וניהול מלאי של סמים מסוכנים בצורה ממוחשבת ולא ידנית
5. לאשר מרשמם דיגיטלי לסמים מסוכנים - למניעת זיופים ולהקלה בשמירת מסמכים
6. שינוי חקיקה בנושא של עונשין בעקבות אלימות כלפי הצוותים במוסדות רפואיים, כולל בתי מרקחת

ויקטוריה רבובסקי's picture
נוצר ע"י
רוקחת מחוזית
28.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

כמו שאמרו פה רבים לפני , הרישום בספר לא רק מיושן ומיותר כי כדי לבדוק ניפוקים יש כבר התראות במחשב, כדי לספור בסוף החודש אפשר להוציא דוח כמה נופק מול המלאי הקיים, אבל הנקודה היא שיש המון רוקחים שמרוב שהם מבוהלים מלעשות טעות בספר או בניפוק הם משאירים את הלקוח והולכים לרשום לפני הניפוק ועושים את זה בערך עשר דקות וזה ממש מעכב את התור.
לגבי העוזרים של הרוקח אם זה יפגע בתקינה של הרוקחים לא עשינו בזה כלום, כי אם הגוף המעסיק יתן עבודה לפחות רוקחים כי יש מי שמלקט ועושה חשבון אז עדיין יש פגיעה ברוקח ובעבודה שלו.
ומה לגבי השכר ? זה לא גורם לשחיקה? זה שמרווחים קצת יותר ממנקה שלי בבית?

Victoria Motola's picture
נוצר ע"י
28.07.19
2
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

אפתח בכך שאני אוהבת את המקצוע שלי ומאמינה שבעזרת שינוי לא גדול בנהלים ובחקיקה ניתן יהיה להפוך את בית המרקחת ממקום עבודה שוחק למקום עבודה מאתגר ומפתח. כמובן ,כפי שציינו לפני ,הרבה מזמן הרוקח מוקדש לבירוקרטיה: רישום טמפרטורה בחדר שלוש פעמים ביום,רישום טמפרטורה במקרר פעמיים ביום, רישום בספר מרשמים, רישום פרטים על המרשמי סמים , הדבקת מדבקות ( כן "המדבקות הקדושות" על תרופות כרוניות זולות שהמטופל לוקח אותם משנת תרפוקק) , תיוקים של נהלים ומסמכים אחרים , דוחות פסיכוטרופיים, דוחות סמים , הודעות ריקול. כמו כן, בהרבה בתי מרקחת קטנים הרוקח הוא גם מפרק הסחורה, גם המזכיר, גם מתמחר otc .

Victoria Nissimov's picture
נוצר ע"י
27.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

יש לשקול הוראת כיול מכשירים דיגיטליים ליותר משנה ,אולי פעם בחמש שנים
,אחרי בדיקה והתייעצות עם ממוחים,כי עד היום מגיע טכנאי בודק ושם מדבקה והולך לדרכו.לא מוצא שום תקלה
ניפוק תרופות כרוניות ל3 חודשים עלול לפגוע באיכות התרופות כי אין בבית טמפרטורה פחות מ25 מעלות בהרבה מאוד בתים לכן צריך לתת דיעה בעניין לרושמי המרשמים וקופות החולים
ניפוק תרופות גניריות עלול לבלבל אתה המטופל הקשיש כאשר בילבול וקושי שיפוט וניהול עלול לגרום לו ליטול פעמיים כי חושב שזו תרוםה נוספת ,גם כך יש סיכון ליטול אותה מנה פעמיים כי לא זכר

מוחמד טאיע's picture
נוצר ע"י
רוקח אחראי
27.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. לטפל באופן הניפוק של נרקוטיקה וסגירת חודש . איזון הספר באופן ידני כאשר מדובר על תכשירים רבים , מרשמים רבים וגנריקות מאוד מעמיס . יש לנסות לבצע איזון דיגיטלי עם ספירה ואימות הנתונים .
2. לחשוב עם חברות התרופות על יעול זמינות התכשירים בבימק . יש חברות שמספקות 3 פעמים בשבוע בימים קבועים כך שנוצר פער של 4 ימים באספקה . חוסר תרופות גורם למתיחות וכעס שמופנים לרוקח .
3. בעידן דיגיטלי לעגן בחוק ניפוק מרשמים מצולמים או בפקס, תוך החרגה על קבוצות של תרופות מסכנות חיים.

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
25.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

אני רוקחת כבר כעשרים
הייתי רוצה שתהיה האופצייה לקבל שנת שבתון אחת לכמה שנים.
בגלל השחיקה הרבה בדלפק אפשרות של שנת חופש אחת לכמה שנים בה תינתן אפשרות להשתלמויות ללמידה והתקדמות במקצוע היא האופצייה הראויה בעייני להקל עלינו.
שנה של העצמה אישית והתפתחות מקצועית.

טליה לב's picture
נוצר ע"י
25.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

אני רוקחת כבר כעשרים
הייתי רוצה שתהיה האופצייה לקבל שנת שבתון אחת לכמה שנים.
בגלל השחיקה הרבה בדלפק אפשרות של שנת חופש אחת לכמה שנים בה תינתן אפשרות להשתלמויות ללמידה והתקדמות במקצוע היא האופצייה הראויה בעייני להקל עלינו.
שנה של העצמה אישית והתפתחות מקצועית.

טליה לב's picture
נוצר ע"י
25.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

1. העדר אופק בנושא של שכר, העדר דירוג מקצועי הוגן! לא יתכן שקיים תגמול מכירות ולא קיים תגמול על ותק והתמקצעות. לא יתכן שלא קיים דירוג הגיוני לרוקחי בית חולים על התמקצעות וסוגי פעילות.
2. לא יתכן שיש "תוקף" לגמולי השתלמויות הרוקחים ובמידה ולא נאספו נקודות זכות מספיקות הן נמחקות בתום 5 שנים.
3. נהלים הדורשים עדכון - נהלי נרקוטיקה ופסיכוטרופי. נוהל 135 דורש עדכון.
4. ריבוי בקרות - כל בקרה ועדכון דורשים המון הדפסות - מיותר, בזבזני, זהו כסף, מקום לאחסון אחר כך ועצים שנעלמים מכדור הארץ. נא לשקול טרם פרסום כל נוהל חדש במה זה כרוך כלפי השטח.

לריסה's picture
נוצר ע"י
רוקחת
25.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1. אפשרות להתמחויות על - זיהומים, אונקולוגיה , ילדים, רפואה פנימית
2. הרשאות למרשמי רוקח , הרחבת סמכויות (לא ייתכן שלאחות יהיו סמכויו. לרשום מרשמים ולרוקח לא)
3. רובוטיקה- הכשרה באמצעות נהלים, לניהול נרקוטיקה, ניהול מלאי,הכנות רוקחיות וציטוטוקסיות
4. נהלי רקיחה - התאמה לusp 797 החדש , והכי חשוב נהלין אחידים לכל מי שמכין תרופות : רוקח, אחות, רופא אותם כללים לכולם. לא ייתכן שרק לרוקח יהיו נהלים והאחות יכולה להכין הכל
בנוהל usp 797 רשום במפורש שהנוהל מתייחס לכולם . מה שמחייב רוקח, מחייב גם אחות
5. תקינה לפי פעילות וגודל בית חולים

Leah Sherman Zack's picture
נוצר ע"י
24.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

תנאי שכר טובים יותר והצניית שכר מינימלי לשעת עבודה ב 67שח ברוטו בהתחלה וכפוף למדד

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
24.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

לחיב את קופות החולים ורשתות הפארם להעסיק פרחים או סיעות שיעשו את כל "העבודה השחורה" שמוטלת על הרוקח..פתיחת סחורה,חשבון,סיגור בית המרקחת..שיהיה לנו זמן לקרוא ללמוד ולתת את הידע המקצועי למטופל מבלי להתעסק בדברים מיותרים..

מהראן's picture
נוצר ע"י
רוקח
24.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

מרחב ההמתנה של המטופלים חייב להיות רחוק ומופרד מעמדות הניפוק, נכון שיש היום קו אדום ברחבת ההמתנה אבל זה ממש לא מספיק, וזה קרה המון פעמים שאנשים שממתנים בטור עקבו אחרי כל מה שקורה בעמדת הניפוק וכל מה שנאמר ועוד יותר גרוע העירו למטופל שלפניי : וווווואו כל התרפות האלה הן בשבילך!!!! מבחינתי אני צריכה להיות עם המטופל אחד על אחד לא פחות מאשר הרופאים. צריך לדאוג לעמדות מופרדות מרחבת ההמתנה .

Naheel Masarwi's picture
נוצר ע"י
24.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

1.לבטל דרישה לחידוש רוקח אחראי כל שנה בבית אבות .
2.בבתי אבות שלא מחזיקים סמים: לבטל דרישה לדו"ח סמים שנתי עם כל הטפסים הנדרשים רשיון,
רוקחות, אישור רשיון עסק, אישור רוקח אחראי למקום, כתובת הבעלים, טלפונים , פקסים, חשבונית דמו ועוד.
3.מגש החייאה: לאפשר בבתי אבות לקבוע מה נחוץ וישים להם.
הדרישה כיום לבתי אבות כאילו היו חדר מיון, אבל ההבדל שבבתי אבות אין רופא 24/7 וברוב המקומות אין
הרשאה למתן V.I.

ענת פלד's picture
נוצר ע"י
23.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

- רבים מהמטופלים אינם מבינים ויודעים מה תפקידו של הרוקח מעבר ללתת להם את התרופות שלהם. יש לבצע שיפור תדמיתי בקרב הציבור וכמו כן לא רק בציבור אלא גם בגופים המעסיקים עצמם. מורגש היום שאין ייחוס לרוקחים כסקטור וכבעלי מקצוע בכל הרבדים- תמיד מורגש כאילו בית המרקחת מובן מאיליו ולא ניתן דגש על המתרחש בו. כמו כן העלאת קרנו של הרוקח בעיני הרופאים שלעיתים לא משתפים פעולה ממניעים של אגו.
חשיבות רבה להשתלמויות חובה מטעם המעסיקים לנוכח השינויים במחקרים בטיפולים ובתרופות החדשות שנכנסות לשימוש

nili's picture
נוצר ע"י
רוקחת
23.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

הנוהל הזה מאפשר לכל בית מרקחת לפרש בעצמו את האמת שלו. יש בעיה עם מקורות המידע ובאיזה סטנדרט צריך לעמוד. כמובן שזה דורש איכות שיאכוף ויפרש את כל העסק הזה וכמובן ירשום נהלים מותאמים. נכון שעכשיו הייתה בקרת עמיתים, אגב עוד תוספת פעילות לרוקח בית החולים שלא מתוגמל או מוסדר תחת תפקיד... יש אחות איכות, בתעשייה קיים רוקח אחראי על איכות שמבצע בקרות פנימיות וגם משרד הבריאות בעצמו מעסיק מחלקה לביקורות. התפקיד הזה אינו מוסדר כלל בבתי החולים. כמובן שנדרשת הדרכה מתאימה ורציפה.

Ghgh Ghgh's picture
נוצר ע"י
23.07.19
1
0
הצבע\י לתשובה
תגובות
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

אני חושב אם מחלקים את חברי הקופות על בתי המרקחת בארץ , זה יכול לא רק לשפר את השירות הרוקחי עבור
כלל הציבור , אלה גם יפחית את העומס על הרוקחים בבתי מרקחת של הקופות , אם נכנסים לכלל בתי המרקחת הפרטיים בפרט ולפארמים נראה שאין בהם לחץ של עבודה אבל במקביל בבתי מרקחת של הקופות עומס נוראי ,
לפי דעתי אם נותנים הסכמים לכל בתי מרקחת הפרטיים לעבוד עם כל הקופות [לאפשר לחברי הקופות לקבל את ההנחות כמו בקופה ] זה יוביל להורדה מידית ללחץ בבתי מרקחת של הקופות ....

נוצר ע"י
משתתף/ת אנונימי/ת (not verified)
23.07.19
0
0
הצבע\י לתשובה

מקצוע הרוקחות ממשיך להשתנות מדי יום.
רוב הרוקחים הקהילתים אינם עוסקים , כמעט, ברקיחה . רוב זמנם מוקדש לניפוק של מרשמים ( שורות) ועל כך מודדים את התפוקה של הרוקח, בנוסף נמדד הרוקח בביצוע מכר של מוצרים נלווים : OTC, תוספי מזון ועוד.
הרוקחים נמצאים בחזית עולם הרפואה והמטופלים נהנים מאיש מקצוע באופן המהיר והנגיש ביותר ללא תשלום כלל( בין 12 ל16 שעות ביום כל ימות השבוע) .
הרוקחים , כמו במקומות אחרים בעולם , יכולים לבצע אבחון למחלות ופרמטרים שונים, חיסונים, ניטור המטופל ועוד.