Zafrir Eckstein

1) לדעתי יש לשקול מחדש את כל נושא ה- 29 ג', במיוחד בנושא ההתוויות לתרופה. הנושא הוא באחריות הרופאים, אבל עבר איכשהוא לאחריות הרוקחים. בלתי אפשרי לאכוף בבתי המרקחת וניפוק תרופות האם יש או אין צורך ב- 29 ג'. הדבר מהווה בירוקרטיה עצומה לרופאים, הגדלת העומס על הרוקחים, וטירטור בירוקריטי אדיר למטופלים כשהזעם יוצא בסופו של דבר בעיקר על הרוקח. זאת במקרה שהרוקח אכן מבין שהתרופה לא ניתנה להתוויה הרשומה, דבר שלעיתים קשה מאד להבין בבתי המרקחת, וכן בתחומים כמו פסיכאטריה, יש ניואנסים רבים באבחנות. לדעתי , משרד הבריאות צריך להשאיר את ההתויות הרשומות כהמלצה לרופאים, והם יהיו זכאים להחליט על אחריותם האם הם רושמים את התרופה לפי ההתויות הרשומות או לא. כמובן שלגבי ייבוא תכשירים חושב שכדאי שהנוהל ישאר בעינו.
2) לגבי סמים מסוכנים, אני חושב שיש לשקול מחדש את הפרטים שיש לרשום במרשם. באמצעים של היום, מי שמעוניין להשיג סמים מסוכנים יכול לזייף מרשם עם כל הפרטים ללא כל קושי, ומי שסובל הוא בדרך כלל הלקוח התמים והמסכן, שהרופא שכח לרשום דבר מה במרשם. ההגבלה של 10 עם הרחבה ל- 30 יום תוך דרישת נימוק בטיפולים קבועים היא ממש מגוחכת.
אני מציע לחשוב על מחשוב כל נושא מתן הסמים המסוכנים הן בבתי החולים והן אצל הרופאים ובבתי מרקחת כך שהנתונים יהיו בשרת מרכזי אחד. בדומה למערכת ירפ"א שמרבית בתי המרקחת בארץ מחוברים אליה.

Zafrir Eckstein's picture
נוצר ע"י

Vote

4
הצבע\י לתשובה

תגובות

תגובות

מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
DvirTomer's picture
DvirTomer
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
Matias Machtinger's picture
Matias Machtinger
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות's picture
מגר׳ מירי טריינ...
Vote: 
0
הצבע\י לתשובה
משתתף/ת אנונימי/ת's picture

Vote

4
הצבע\י לתשובה
4הצבעות
557
צפיות
4
תגובות
6
חברים