מדיניות ורגולציה - אסטרטגיה

 1. סימון בחזית האריזה שיכלול מרכיב אינפורמטיבי ושיפוטי – לתהליך יוגדרו טווחי זמן לטובת היערכות וקידום הליך הרפורמולציה בתעשיית המזון
 2. סימון בחזית האריזה: 1. הגדלת הכיתוב של רכיבי התזונה, קלוריות, שומן, סוכר - יופיע בכפיות. 2. הגדלת הכיתוב של תוספי המזון וכימות מספרי של מספר הרכיבים (רמת עיבוד).
 3. הגבלות פרסום ושיווק מזון מזיק עם דגש על ילדים
 4. רפורמולציה להגבלת שומן רווי, טרנס, מלח, סוכר ועוד
 5. מיסוי מזון מזיק – להמשך בחינת הנושא בעתיד
 6. הנגשה כלכלית של מזון בריא
 7. בחינת עידוד יצרנים קטנים ובינוניים לייצור של מזון בריא
 8. תמיכות ותמרוץ מענקי מחקר לעידוד ייצור מזון בריא
 9. מזון בריא לאוכלוסיות המוזנות על-ידי המדינה ובמפעלים גדולים
 10. חינוך תזונתי והסברה לאומית
 11. שותפות תזונתית בתקינת המזון לאפשרות טיוב הדרגתית של מזונות לרפורמולציה

מנגנונים ליישום המלצות הוועדה

1. המשך פעילות הוועדה כוועדה מלווה ליישום התהליך
2. הקמת קבוצות עבודה בהובלת משרד הבריאות, אנשי מדע, תעשייה ומשרדי ממשלה נוספים, במידת הצורך, ליישום ההמלצות
3. הקמת צוותי משימה לפי נושאים לקידום ההמלצות השונות 
4. הקמת אגף למלחמה בהשמנה במשרד 
5. הקמת מרכז מענה טלפוני להדרכת הציבור

 

פירוט של ההחלטות ניתן למצוא בדו"ח ועדת האסדרה לתזונה בריאה

 

 

 

 

מנהל מעגלי שיח's picture
נוצר ע"י