בטיחות ילדים

לאור התפיסה כי למבנה ולאופי הסביבה המיידית של אדם השפעה ישירה על אורחות החיים, איכות החיים ועל בריאותם של התושבים, אנו ב'בטרם' מאמינים כי הבטחת מרחב בטוח לילדים ללכת, ללמוד, לשחק ולחקור בסביבת מגוריהם ברשות המקומית הינה משמעותית לקיום אורח חיים בריא.
מידי יום מגיעים לחדרי המיון ברחבי הארץ כ- 560 ילדים שנפגעו בתאונות. ילדים אלה מהווים יותר משליש מסך הפניות לחדר המיון. מידי שנה מקפחים את חייהם כ-116 ילדים בתאונות. מהניסיון העולמי עולה שרוב התאונות ניתנות למניעה.
התאונות מתרחשות בבית, במרחב הציבורי, בדרכים ובמוסדות החינוך. שלוש מתוך ארבעת זירות ההיפגעות הינן באחריות הרשות המקומית, ובידה למנוע היפגעות שם. כמו כן, לרשות המקומית היכולת להשפיע גם על זירת הבית שהינה הזירה הרביעית, בממשק שיש לה עם התושבים.
לרשויות מקומיות שפעילותן מקיפה את מכלול תחומי החיים והן אחראיות על התשתיות, על מערכות החינוך ועל שירותים רבים נוספים לתושבים, יכולת רבה להשפיע על בטיחות הילדים באמצעות תכנון ועיצוב מותאם לילדים. הניסיון העולמי שהצטבר עד כה מוכיח כי בטיחות הילדים עשויה להשתפר באורח ניכר באמצעות פעילות מוניציפאלית.
מניסיון מצטבר מעבודתן של מדינות רבות, הדרך האפקטיבית ליצור שינוי ולקדם בטיחות היא באמצעות שילוב האסטרטגיות שלהלן:
1. קידום סביבה בטוחה ומוצרים בטוחים- תכנון תשתיות וסביבות עירוניות בטוחות לילדים מסייע לצמצום היפגעות.
2. פרסום והסברה לקהל – העלאת מודעות וחיזוק ידע בנושאי בטיחות באמצעות מגוון פלטפורמות הקשר של הרשויות עם התושבים.
3. מדיניות, חוקי עזר עירוניים ואכיפה - עבודה באמצעות שינוי מדיניות ושינויים מערכתיים.
4. הדרכות – ריכוז והפצה של ידע מקצועי בנוגע לסיכונים ולדרכי מניעתם לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.

אנו מברכים על היוזמה של שיתוף הציבור בתכנון קידום הבריאות במרחב העירוני ונשמח להשתתף בעיצוב התהליך.

מיכל בר - דורון
סמנכ"לית
אגף קהילה ותכניות
ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים

orly lavid-barzel's picture
נוצר ע"י

Vote

0
הצבע\י לתשובה

תגובות

Vote

0
הצבע\י לתשובה
0הצבעות
111
צפיות
0
תגובות
0
חברים