IBCLC - אחיותינו ושותפותינו למקצוע או: 1 +1 = ה מ ו ן

בתקופה הנוכחית, של מחסור בכוח אדם, מחסור בתקנים של אחיות בריאות הציבור אפילו לבצע את יעדיהן כראוי, ובהתאמה היעדר תקנים רשמיים, של יועצות הנקה בתוך טיפות החלב, למרות שיותר ויותר אחיות עוברות את הקורס העל בסיסי להנקה - יש לדעתי להוציא אל הפועל, גם כאן, את מה שחרוט על דגל קידום הבריאות - "שיתופי פעולה בין ארגוניים"

יועצות הנקה מוסמכות IBCLC שאינן בהכרח אחיות, מהוות הזדמנות לסל זמין של נשות מקצוע ערכיות מאוד, אותן ניתן לשלב כנותנות שרות *בתוך* טיפות החלב ומטעמן, בהסדר כל שהו, ומותנה רף זה או אחר.

אני באמת חושבת, שאל לנו לסיעוד, לנכס את המקצוע כבלעדי סיעודי בתוך הארגון. לנו יש את החשיבה הכוללת הסיעודית והרב מיימדית, מיומנות משמעותית כל כך, להן יש חשיבה רב מיימדית מסוג אחר, מיומנויות תקשורת שונה, רגישה קשובה אחרת,עם ניסיון עשיר ומורשת שעברה אליהן מדור לדור.

אני, שאבתי מתפיסת עולמן של בתיה דיויס (בעקבות הכשרה בהנחייתה - בת שנה), של אסתר גרוניס, דוריס ספנסר, טובי גיש ואוי אדמס- 5 היועצות המוסמכות היחידות שהיו קיימות בארץ בשנת 2000, את מה ומי שאני כיום-באופן מקצועי כיועצת הנקה. הכלי החזק והמשמעותי ביותר עבורי בהכשרה ובDNA המקצועי אז והיום היו הגישה הייחודית בתוכה "שפת התקשורת הבין אישית" משמעותה של "אמפתיה" לשמה, וערכים שהם הרבה יותר מהידע וההתנסות הטכנית עצמה.
את המשמעות המלאה והמעשית באג'נדיות ערכית וזקופה, של משמעות צבר המילים: "הגנה", "קידום", ותמיכה" בהנקה..

שיתוף פעולה תוך ובין ארגוני הדדי, כל כך מתבקש, נכון, וראוי מסיבות אלו ונוספות.

1+1= המון :-)

Vote

4
הצבע\י לתשובה

תגובות

Vote

4
הצבע\י לתשובה
4הצבעות
160
צפיות
0
תגובות
4
חברים