אחות בקרה שוטפת

הבעיה הקיימת היא שפרוצדורות רפואיות מתבצעות על ידי אדם אחד ולכן מועדות לטעויות אנוש הפוגעות במטופל.
לכן מעבר לאחות שתבצע את הטיפולים הנדרשים יש צורך בתפקיד נוסף של בקרה שוטפת ותיאום לשיפור בטיחות הטיפול ואיתור טעויות בזמן.
הנושאים שיש לטפל בהם הם בדיקת ועדכון האבחנות הרשומות ברשומה הרפואית. בדיקת התרופות הניתנות מבחינת כל האספקטים הקשורים אליהם כמו ניטור שנדרש, מועד הנתינה, התנגשויות, צורך מינון וכו'. הכנה לביקור אצל רופא או במיון מבחינת כל השאלות הקבועות שנשאלות באנמנזה. בקרה ועין נוספת על נקודות כשל שחוזרות על עצמן כמו התנתקות צנטר או חיבורי הנשמה, עירוי שלא מטפטף, הדרכה שלא מובנת למשפחות וכו'

ירון יצחק's picture
נוצר ע"י

Vote

0
הצבע\י לתשובה

תגובות

Vote

0
הצבע\י לתשובה
0הצבעות
227
צפיות
0
תגובות
0
חברים