תפקיד האחות במתאר הבית - מתאמת טיפול

עפ"י החלטה מספר 3379 של ממשלת ישראל מיום 11.01.2018 (תוכנית סיעוד לאומית) סעיף 5 יוקם צוות בין-משרדי שיכלול נציגים ממשרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר על מנת לגבש המלצות בדבר יצירת תפקיד חדש שייקרא "מתאם טיפול". הצוות היה אמור להגיש המלצות ביניים עד ליום 1.5.2018 והמלצות סופיות לא יאוחר מיום 1 ביולי 2018. לטובת נושא זה הוקצו תקציבים (230 מליון ש"ח לגיבוש התכנית + 100 מליון ₪ לשנה משנת 2021 ואילך).
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec_3379_2018
החלטה זו לא בוצעה עד היום.
לתפיסתנו – תפקיד האחות במתאר הבית הוא להיות מתאמת הטיפול.

תפיסת התפקיד:
האחות תקבל דיווח טרם שחרור מאשפוז או משיקום, תדאג לגבש תכנית טיפול בשיתוף עם המטופל ומשפחתו, תדאג לשלוח לבית המטופל את המטפלים הרלוונטים ולחבר את המטופל לשירותים הנדרשים, תבצע בקרה ותדווח על פערים בתכנית הטיפולית.
קביעת תכנית עבודה – תבוצע עם רופא משפחה, עובדת סוציאלי (מקופ"ח או ביטוח לאומי) על פי המלצות של רופאים מקצועיים או המלצות השחרור מהאשפוז.
האחות תדאג לדווח ליחידה להמשך טיפול ולעמוד איתם בקשר.
האחות תדאג להתאים את סביבת הבית של המטופל מבחינת נגישות והתאמות – כולל חיבור לגורמים שאמורים לטפל בעניין.
האחות תבצע מעקב על טיפול תרופתי ותדאג להפקת מרשמים ול"סידור תרופות" במידת הצורך.
האחות תדאג לביצוע בדיקות שוטפות; לחץ דם, סוכר, שתן, קרישיות וכל בדיקה שוטפת נדרשת.
האחות תבצע בקרה על תכנית הטיפול באמצעות ביקורי בית (שלה או של רופא המשפחה), תבצע בקרה טלפונית מול מטפלים נוספים שמשותפים בתכנית (עובד סוציאלי, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפי וכד').

נדרש להקים מנגנון בקרה ממוחשב אשר יסייע לאחות לנהל את הבקרה על הטיפול.
נדרש להעניק לאחות סמכויות לבצע פעולות ספציפיות (הפניה למעבדה, לטיפולים אמבולטוריים, לטיפולים שיקומיים שיוגדרו מראש וכד').
יש לדאוג, כי לאחות תהיה נגישות למערכות אשר יסייעו לה בביצוע תפקידה.
בהנחה, כי אחות אחת יכולה לתאם טיפול ל- 5-8 מטופלים ביום (תלוי במורכבות הטיפול) – יש לתקנן את המרפאות בהתאם גם מבחינת תקני אחיות וגם מבחינת תנאי העבודה שלהן.

Vote

1
הצבע\י לתשובה

תגובות

Vote

1
הצבע\י לתשובה
1הצבעה
201
צפיות
0
תגובות
1
חברים