תובנות עיקריות מתהליך שיתוף ציבור בנושא עידוד סטודנטים לרפואה לבחור בהתמחות בפסיכיאטריה:

  • שינוי בלימודי הרפואה –בלימודים קדם קליניים, קליניים, סטאז' והתמחות במטרה להגביר את החשיפה וההכרות עם התחום הן בהיבטים הקליניים והן בהיבטים  נוספים הקשורים להתמחות ולהתפתחות בתחום.

מוצע לפעול באמצעות: לימודים קדם קליניים – חשיפה/הוספת חומר מקצועי בתחום; לימודים קליניים – הרחבת ידע באמצעות השתתפות בכנסים וימי עיון; שנת סטאז' – פתיחת מסלול ישיר לפסיכיאטריה;  התמחות – פתיחת מסלול לפסיכיאטריה קהילתית.

  • שיפור התדמית של הפסיכיאטריה בקרב הציבור

מוצע לפעול באמצעות פעילות הסברה וחינוך.

  • מיצוב מקצועי (בקרב עמיתים למקצוע הרפואה) במטרה לשפר את תדמית מקצוע הפסיכיאטריה בקרב הקהילה הרפואית. התחום נתפס לעיתים כ"רפואה" אחרת.

מוצע לפעול באמצעות, סבבי פסיכיאטריה כחובה וכחלק מההתמחות ברפואה פנימית/רפואה ילדים ומשפחה; הגברת שיתופי פעולה מקצועיים, מחקריים וקליניים עם תחומי התמחות אחרים.

  • שיפור תנאי וסביבת העבודה (פיסיים ואדמיניסטרטיביים)

מוצע לפעול באמצעות הפניית משאבים לשיפור התשתיות הפיסיות וכן צמצום חסמים בירוקרטיים המושתים על הרופאים.

  • מתן תמריצים כלכליים במטרה להעלות את רמת ההשתכרות שנתפסת כלא מספקת.

מוצע לפעול בהכרה במקצוע הפסיכיאטריה כמקצוע במצוקה; תמרוץ באמצעות ימי חופשה, מימון השתלמויות ומענקי עידוד.

  • שינוי אופי העבודה במטרה לחזק את התחום והצוותים המטפלים:

מוצע לפעול באמצעות בחינת החיבור בין מרכזים כלליים לבריאות הנפש; חיזוק ועיבוי תכניות למניעת שחיקה.

 

ליזה אידלמן's picture
נוצר ע"י