Elroi Marom's picture
Elroi Marom

תשובות

חלק מצמצום פערים הוא להקנות לציבור בכל הארץ, בדגש על הפריפריה, מידע וכלים לשמירה על הבריאות והתנהלות בריאותית נכונה מגיל צעיר

15.10.18
14,850
0
2
הצבע\י לתשובה

תגובות

שני רוזנצויג נכון מאוד, צריך לשים סוף
24.2.19 08:48