מיה's picture
מיה

תשובות

חבר זה לא העלה עדיין תשובות

תגובות

מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה רבה על התייחסותך.ביטול
20.7.19 23:15
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה רבה על התייחסותך. רשמנו
20.7.19 23:11
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה רבה על התייחסותך. בעת
20.7.19 23:07
Anda נקווה לטוב, ושנזכה לראות
20.7.19 23:06
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה רבה על התיחסותך. לפני
20.7.19 23:01
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה רבה על התייחסותך המפורטת
20.7.19 22:51
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות התייחסותי היתה לגבי רישום
20.7.19 22:42
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות אכן פורסמה טיוטה לפני כשנתיים
20.7.19 22:39
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה על ההתייחסות. שינוי
20.7.19 22:35
מגר׳ מירי טריינין - משרד הבריאות תודה רבה על התייחסותך.
20.7.19 22:31
Anda אם התיקון חייב להיות בעט במבע
20.7.19 22:28