Leon Levi's picture
Leon Levi
MD

תשובות

שלום לכולם,

1. הקיט אינו בודק אי יציבות גנטית. אמנם כיום אין אינדיקציה לבדיקה בסרטן ריאה, אולם לא כדאי לחסום את האפשרות בעתיד אם תהיה אינדיקציה. מצד שני הקיט כן בודק טרנסלוקציות ב-NTRK. ממליץ להסיר את המגבלה על MSI/MMR ולהגביל NTRK
2. הבדיקה כוללת הפקה ל DNA והפקה של RNA. אמנם ההפקה נעשית מאותו החומר, אולם מדובר בשתי הפקות נפרדות בעלות כפולה. מציע לתת בשלב א שתי יחידות של קוד L8400

בברכה,

יניב

13.1.20
55
1
0
הצבע\י לתשובה

ברכות על הרעיון לבדוק את עלות בדיקת ההיתכנות לשימוש בתרופה ולהסדיר את התחום לפני שחברות הפארמה יחוייבו רק למכור את המוצר. בעבר לקח שנים לאשר את הבדיקות.
בכל מקרה בדיקה בתעריפון בשיטה לא פחות יקרה נמצאת במחיר כפול:
L8382 ALK ו-ROS1, מוטציות, לנבדק 3,311.00 3,240.00

נשמח לתת את עלויות המעבדה אצלנו.

6.1.20
51
1
0
הצבע\י לתשובה

חשוב היה גם להעלות לעיון החברים את המכתב המקצועי של איגוד הפתולוגים, איגוד מומחי הריאה והאונקולוגים המטפלים בתחום. שיקוליהם לעניין התמחור הממוצע שעיקרו ריאגנטים ומחר יהיו אחרים- מעמיד כאן רק הצעה ייחודית.
אם בעבר ההגדרות של שירותי אבחון של רפואה מדוייקת יותר היו ניתנים גם בהסדרי החזר של מממן שב"ן ומסחרי- כאן העמסת תעריף על הסל הציבורי ובאופן ממוצע, תרד בסופו של דבר לעלויות שבתי"הח ידרשו להם.
הכוונת הטיפול היא בעלת ערך ששואפים לשפרו וניתן גם לפעול בהליך של קביעת המימון המלא באחריות חברת התרופה הייעודית שתושפע מכך.

18.12.19
65
0
0
הצבע\י לתשובה

פעולה שתוצע רק למקרים הנדירים שזה קו הטיפול הנוסף שישאיר אותם לעוד תקופה עד טיפולים יקרים בהרבה. בטוחני כי הועדה המקצועית תגדיר בדיוק את התפקיד לפעולה בעלת אמ"ר זו.
לגבי ההפרדה בין מוצר יקר לפעולה - יש לברך על כך אך מתנגדים בתוקף בשל לכאורה סיבה של צנתור בכניסה ורידית להצמדה לתג מחיר של צנתור אבחנתי.
זה לא ראוי מבחינת השם, ממהות הפעולה שאורכת פי כמה מצנתור מבני של לב ימין ובודאי מכך שלא מקובל לקחת אבן בניין שלא תומחרה רק בגלל ששמה כולל את האותיות של לב...

18.12.19
58
0
0
הצבע\י לתשובה

צריכה להיות הגדרה תקנית למשך האשפוז ההכרחי. אם ביום הראשון עושים את המיםוי והזרקת החומר שמובא מבחוץ- עדיף להתחיל ביום בחיוב אמבולטורי בקודים הקיימים ומהתאריך הבא לחייב בתעריף המחלקה נייעודית. לכאורה זה דבר והיפוכו לדון בכך שצריך חדר בידוד ומצד שני להכפיל בעלות יום אשפוז רגיל שאינו כולל עלות של חדר שלושה מטופלים שמנוטרלים שניים או בידוד שדורש בינוי ייעודי.

18.12.19
54
0
0
הצבע\י לתשובה