משתתף 013's picture
משתתף 013

תשובות

שתצא הנחיה חד משמעית לגבי אחיות שאין אישור לסגור את הדלת בזמן קבלת טיפול, רופא שקיבל איומים שיהיה איתו איש צוות כגיבוי לאלימות והוכחת המקרה.

11.3.18
307
0
0
הצבע\י לתשובה