משתתף 021's picture
משתתף 021

תשובות

יש להביא בחשבון שלא כל משפחה מסוגלת לפעול במסגרת זו, ולכן אין להזניח את ההוספיס בבית החולים ובעיקר בפריפריה.

28.6.18
334
0
0
הצבע\י לתשובה