משתתף 026's picture
משתתף 026

תשובות

הסרה של חסמים מנהליים הן בתוך קופות החולים והן בממשקים החיצוניים / המוסדיים.

28.6.18
324
0
0
הצבע\י לתשובה