משתתף 029's picture
משתתף 029

תשובות

שילוב צוותים האמונים על הטיפול הפליאטיבי כחלק אינטגרלי מהיחידות המטפלות בחולים אלו (או לכל הפחות כיועצים). 

28.6.18
311
0
0
הצבע\י לתשובה