משתתף 039's picture
משתתף 039

תשובות

קיים פער במתן שירותי בריאות בין מרכז הארץ לפריפריה. מתן שירות שווה לכלל התושבים - שדרוג בתי החולים בפריפריה, בניית מכונים, עידוד כוח אדם מקצועי לעבוד בפריפריה.

3.8.17
286
0
0
הצבע\י לתשובה