יוסי ממכבי's picture
יוסי ממכבי

תשובות

כמו שהוצאתם הנחייה שצריך להציב כסאות למטופלים
תוציאו הנחייה שצריך להיות לרוקח כסא כשהוא נותן שירות למטופל

16.7.19
227
0
1
הצבע\י לתשובה