יוסי מבית מרקחת's picture
יוסי מבית מרקחת
רוקח בבית מרקחת

תשובות

שיוציאו הנחייה לחייב כסא לרוקח בזמן מתן תשאול ויעוץ למטופל
כמו שהוציאו הנחייה לשים כסאות למטופלים שממתינים לקבלת שירות רוקחי

16.7.19
359
2
2
הצבע\י לתשובה

שאגף הרוקחות יוציא הנחייה שלרוקח יהיה כסא בזמן מתן שירות למטופל
בדיוק כמו שהוציאו הנחייה לשים כסאות למטופלים שממתינים בתור

16.7.19
285
1
0
הצבע\י לתשובה