שרי מרכס's picture
שרי מרכס
קלינאית תקשורת

תשובות

מסכימה עם כל הנאמר - נחוץ שכר בסיסי הולם, פתיחת סולם הדרגות, הרחבת מס. גמולי ההשתלמות ןפתיחת קורסי על שיאפשרו צבירה מהירה יותר של נקודות לגמול השתלמות.

17.7.19
240
0
0
הצבע\י לתשובה
17.7.19
279
0
0
הצבע\י לתשובה