avital natanson's picture
avital natanson

תשובות

בית מרקחת אינו קופה מהירה של כלבו. כל תרופה מחייבת ניפוק בתשומת לב. שיטות התורים המהירים למינהם שצצו כחיקוי לאשנב ה otc של סופר פארם יוצר זילות של המקצוע מצד אחד שען נוצרת קונוטציה ישירה בין הרוקח לקופאי , ולחץ מיותר על הצוות המקצועי שטרוד בעודף משימות.

22.7.19
368
2
1
הצבע\י לתשובה

הרבה פעמים אנו נתקלים במצבים שאנו יכולים לפתור בקלות: חידוש מרשמים כרוניים. מתן תרופות טופיקליות למצבים פשוטים ועוד.
פתיחת האופציה למרשמי רוקח שהועלתה בעבר ונעצרה מסיבות של וועדי עובדים תקל את הלחץ בקהילה.

19.7.19
356
1
0
הצבע\י לתשובה