הילה מנצור's picture
הילה מנצור
רוקחת אחראית

תשובות

1. אפשרות קיום ומימוש נוהל מרשם רוקח. מתכונת הנוהל כיום לא מאפשרת את החלתו בשטח וחבל.
2. קיום ״ייעוץ רוקחי״ כחלק בילתי נפרד משרותי הרפואה המסובסדים הניתנים למטופלים בקופות השונות.
3. הסדרת עניין תרופה הנרשמת לא להתוויתה או במינון לא תואם לתנאי הרישום. בפועל בבית מרקחת אחד מקפידים על הנהלים ובאחר לא, גם אם לא במזיד. במקרה כזה יתכן כי מספיק שתתווסף הערת הרופא על השינוי והוספת מקורות במידת הצורך ללא צורך באישור משרד הבריאות.
4. עידכון קטגוריות GSL, הפיכת החובה של אוגדן עלונים למשהו אלקטרוני, כמו סריקת ברקוד ועוד.

17.7.19
309
2
1
הצבע\י לתשובה