Yotam Hakim's picture
Yotam Hakim

תשובות

רישום ידני של ניפוקי נרקוטיקה, חישוב של צריכת נרקוטיקה חודשית, רישום טמפרטורה ידני, רישום ניפוקי הכנות וטוקסיקה- שייכים לעבר. היום כל המידע הזה בפועל נשמר במערכת המחשוב, אפשר להסתפק בדוחות חודשיים ממוחשבים. ולדרוש התקנת מדי חום אלקטרוניים עם זכרון בכל בתי המרקחת.

המעבר למרשם דיגיטלי מפעיל עומס רב על הרוקחים- עקב טעויות וכפילויות רבות במרשמים האלה שהרופאים מדפיסים בלחיצת כפתור, בלי לבדוק אותם כלל.
נחוצה ביקורת על המרשם הדיגיטלי כמו למשל דרישה מכל קופות החולים להתקין תוכנה שתתריע לרופאים על מספר תרופות מאותה הקבוצה, כפילויות, אינטרקציות וכו ולא תאפשר להוציא מרשם שגוי.

18.7.19
257
0
0
הצבע\י לתשובה