Budoor Kittani Abu Husien's picture
Budoor Kittani Abu Husien

תשובות

לאפשר למטופלים לקבוע תור לרוקח , כמו שקובעים תור לרופא , לאחות ולדיאטנית ...
ולהקציב 5-10 דקות לתור ( ניפוק + ייעוץ )
ואז לא יעמדו 20 מטופלים בחדר המתנה ויפריעו , יצעקו וייחליצו את הרוקח שיעבוד יותר מהר !!

2) לתת לרוקח האחראי שעות ניהול כדי להתעסק עם כל הבירוקרטיה שגוזלת הרבה זמן שאין לו

3) להפחית מההתעסקות הכפולה ( הכל ממושב לא צריך גם רישום ידני)

18.7.19
221
1
1
הצבע\י לתשובה