ואיל's picture
ואיל
רוקח

תשובות

בדוח משרד הבריאות ב 2014 יש 1006 רוקחים עזבו את העבודה ברוקחות...
בגלל זה משרד הבריאות צריכים לדאוג אך לשפר את תנאי העבודה והשכר של הרוקחים, בגלל עם משיכת עזבת הרוקחים למקצוע זה יגדיל את עומס העבודה ושחיקה לרוקחים

22.7.19
283
1
0
הצבע\י לתשובה

בדוח משרד הבריאות ב 2014 יש 1006 רוקחים עזבו את העבודה ברוקחות...
בגלל זה משרד הבריאות צריכים לדאוג אך לשפר את תנאי העבודה והשכר של הרוקחים, בגלל עם משיכת עזבת הרוקחים למקצוע זה יגדיל את עומס העבודה ושחיקה לרוקחים

22.7.19
256
0
0
הצבע\י לתשובה