anat benji's picture
anat benji

תשובות

לדעתי יש לבטל את הרישום בפנקס המרשמים. כיום הכל מתועד במערכת ממוחשבת והרישום בפנקס נראה מיותר וגוזל זמן יקר.

19.7.19
315
1
2
הצבע\י לתשובה