גורליק יוליה's picture
גורליק יוליה

תשובות

לפי דעתי אין צורך להגדיל מספר רוקחים שמקבלים רשיון רוקח בכל שנה אלא יש להכשיר פרחי רוקחות או טכנאי רוקחות ולהגדיר בנוהל מה המטלות של רוקחים ושל טכנאי רוקחות (בדומה למה שנעשה).הכשרה של רוקחים נוספים תגרום למצב ששכר רוקחים ירד ( כי לא יהיה בשוק מחסור רוקחים) - כתוצאה מכך יוקרה של מקצוע תרד עוד - כתוצאה מכך סף קבלה באוניברסיטאות ירד - כתוצאה מכך איכות הרוקחים תקטן.

לעומת זאת אם המעסיק יהיה חייב להעסיק מספר מסויים של רוקחים ומספר מסויים של טכנאים במקום העסקה של רוקחים בלבד - זה יאפשר למעסיק לשפר שכר של רוקחים ויקרה תהליך הפוך.

24.7.19
299
0
1
הצבע\י לתשובה

נדרש כנוהל להגדיר את רמת העומס המותרת על הצוות בית מרקחת:
1. מספר רוקחים ופרחים במשמשרת לפי מספר שורות יומי ממוצע באותו בית מרקחת שמתעדכן בכל תקופה - חיוב להקפדה על מספר אנשי צוות בנוהל

21.7.19
272
0
0
הצבע\י לתשובה