Sigal Liviu's picture
Sigal Liviu

תשובות

שלושה דברים שלדעתי יכולים להוריד את השחיקה:
1.חיוב כל הקופות חולים להעסיק כח עזר בבית המרקחת ,לצורך קבלה ופירוק סחורה, תמחור וכיוצ"ב. אפשרי גם במשרה חלקית.
2.חובת קיצור יום העבודה ל5 ימים כמו בשאר הסקטורים.עבודת הרוקח מאוד סיזיפית, הרוקח מבצע הרבה דברים ביחד: קבלת סחורה, פירוק סחורה, נותן שירות בדלפק, אחריות מקצועית שלו ואחריות גם על מניעצ טעויות של הרופאים, אחריות על קופה רושמת ועוד... כלהדברים הללו גורמים לשחיקה לכן הנושא של קיצור שבוע העבודה מאוד חשוב.
3. עדכון/העלאת שכר לרוקחים.
השכר כיום בשוק העבודה של הרוקחים לא משקף את עבודתנו הקשה.

21.7.19
259
0
0
הצבע\י לתשובה