Ghgh Ghgh's picture
Ghgh Ghgh

תשובות

הנוהל הזה מאפשר לכל בית מרקחת לפרש בעצמו את האמת שלו. יש בעיה עם מקורות המידע ובאיזה סטנדרט צריך לעמוד. כמובן שזה דורש איכות שיאכוף ויפרש את כל העסק הזה וכמובן ירשום נהלים מותאמים. נכון שעכשיו הייתה בקרת עמיתים, אגב עוד תוספת פעילות לרוקח בית החולים שלא מתוגמל או מוסדר תחת תפקיד... יש אחות איכות, בתעשייה קיים רוקח אחראי על איכות שמבצע בקרות פנימיות וגם משרד הבריאות בעצמו מעסיק מחלקה לביקורות. התפקיד הזה אינו מוסדר כלל בבתי החולים. כמובן שנדרשת הדרכה מתאימה ורציפה.

23.7.19
351
1
0
הצבע\י לתשובה

רוקחי בתי החולים הממשלתים נמצאים במצב העגום ביותר במע'. השכר בזיוני כ32 שקל לשעה, לפיכך הסיכוי להכשיר רוקחים ואחכ לשמר אותם במע הוא קטן מאוד. בנוסף לאחר תהליכי האקרדיטציה והjci נדרש מהרוקחים לעמוד בנהלי איכות ודרישות ייחודיות לבתי חולים מה שיוצר עומס רב. "רוקח מחלקתי" צריך לדעת לעבוד בכמה תפקידים, פרמקויגילנס( דרישת משרד הבריאות) רוקחות ניסויים קליניים, ביצעו פעולות איכות והדרכה( דרישה של משרד הבריאות), פגייה. על אף כמות התפקידים שהוספה לרוקחים לא תוקנן תקן אחד לאיוש התפקידים הללו. כמובן שרוקח ציטו אחראי אחד גם לא יכול לספק מענה ל300 הכנות ליום.

23.7.19
408
1
1
הצבע\י לתשובה