Matias Machtinger's picture
Matias Machtinger

תשובות

א. התמורה.
שכר הרוקחים בכלל והקהילתיים בפרט נמוך בצורה מוחלטת ועל אחת כמה וכמה יחסית למידת ההשקעה בלימודים, בהכשרה, באחריות, ובלחץ ועומס העבודה. ללא העלאת שכר הרוקחים אין מוטיבציה לרוקחים לעבוד בקהילה.
אבל למעסיקים אין מקורות מימון להגדלת שכר הרוקחים כשמחירי התרופות ועמלות השירות לקופות החולים נמוך כל כך. העלאת מחיר התרופות, לפחות הזולות, הגדלת הרווחיות וייקור עמלות השורה, הם צעדים מתבקשים.
ב. חוסר סמכויות

23.7.19
1,033
1
1
הצבע\י לתשובה