nili's picture
nili
רוקחת

תשובות

- רבים מהמטופלים אינם מבינים ויודעים מה תפקידו של הרוקח מעבר ללתת להם את התרופות שלהם. יש לבצע שיפור תדמיתי בקרב הציבור וכמו כן לא רק בציבור אלא גם בגופים המעסיקים עצמם. מורגש היום שאין ייחוס לרוקחים כסקטור וכבעלי מקצוע בכל הרבדים- תמיד מורגש כאילו בית המרקחת מובן מאיליו ולא ניתן דגש על המתרחש בו. כמו כן העלאת קרנו של הרוקח בעיני הרופאים שלעיתים לא משתפים פעולה ממניעים של אגו.
חשיבות רבה להשתלמויות חובה מטעם המעסיקים לנוכח השינויים במחקרים בטיפולים ובתרופות החדשות שנכנסות לשימוש

23.7.19
179
0
0
הצבע\י לתשובה