Avigael Gotlib's picture
Avigael Gotlib

תשובות

לחייב בחוק זמן הפסקה הגיוני בהתאם למספר שעות המשמרת! רוקח לא יכול להתרכז כראוי אם יש עומס והוא לא יכול לשבת לאכול ולצאת להתאוורר כמו שצריך!
הפסקה שאפילו תדרוש לסגור את בית המרקחת למעט זמן אם יש רק רוקח אחד במשמרת!
בנוסף צריך הסדר שיאפשר לרוקח לשבת במהלך המשמרת מבלי להרגיש לא נעים. מצד אחד בריא ללכת ולרוץ בין המגירות אך מצד שני זה גם הורס את הרגליים...

23.7.19
323
1
1
הצבע\י לתשובה