ענת פלד's picture
ענת פלד

תשובות

1.לבטל דרישה לחידוש רוקח אחראי כל שנה בבית אבות .
2.בבתי אבות שלא מחזיקים סמים: לבטל דרישה לדו"ח סמים שנתי עם כל הטפסים הנדרשים רשיון,
רוקחות, אישור רשיון עסק, אישור רוקח אחראי למקום, כתובת הבעלים, טלפונים , פקסים, חשבונית דמו ועוד.
3.מגש החייאה: לאפשר בבתי אבות לקבוע מה נחוץ וישים להם.
הדרישה כיום לבתי אבות כאילו היו חדר מיון, אבל ההבדל שבבתי אבות אין רופא 24/7 וברוב המקומות אין
הרשאה למתן V.I.

24.7.19
268
1
0
הצבע\י לתשובה