Naheel Masarwi's picture
Naheel Masarwi

תשובות

מרחב ההמתנה של המטופלים חייב להיות רחוק ומופרד מעמדות הניפוק, נכון שיש היום קו אדום ברחבת ההמתנה אבל זה ממש לא מספיק, וזה קרה המון פעמים שאנשים שממתנים בטור עקבו אחרי כל מה שקורה בעמדת הניפוק וכל מה שנאמר ועוד יותר גרוע העירו למטופל שלפניי : וווווואו כל התרפות האלה הן בשבילך!!!! מבחינתי אני צריכה להיות עם המטופל אחד על אחד לא פחות מאשר הרופאים. צריך לדאוג לעמדות מופרדות מרחבת ההמתנה .

24.7.19
188
1
0
הצבע\י לתשובה