Chen Salhov's picture
Chen Salhov

תשובות

אני חושבת שהשכר הביזיוני שאנחנו מקבלות במהלך ההתמחות על כביכול חצי משרה כאשר בפועל אומרים לך שמצופה ממך לעבוד יותר מהשעות שכתובות לך בתלוש וזה רק במוסד עצמו ללא קשר לשעות העבודה שאנחנו מספקים מהבית- אם בכתיבת אבחונים, אינטייקים וורבטים.
העבודה שלנו היא עבודה קשה ומורכבת מבחינה נפשית, ובשלב המקצועי שבו אני נמצאת כרגע אני לא מרגישה בנוח עדיין לפתוח קליניקה או לקחת על עצמי מטופלים נוספים, אי לכך אני פשוט צריכה להתקיים מהמשכורת הלא סבירה הזאת..

24.7.19
165
0
0
הצבע\י לתשובה