לימור שרוני's picture
לימור שרוני

תשובות

מבלי לחזור על ההערות החשובות אשר העלו עמיתי, להן אני שותפה-
בלב השחיקה ישנו אלמנט מרכזי של חשיפה למצבי חיים מורכבים- טראומות, אובדנים וקשיים משמעותיים. ככל שאילו נאספים יש מימד של שחיקה ואף אלמנטים משמעותיים של חרדה מצטברת שהיא תולדה של חשיפה זו.
אפשרות לפסק זמן של חודשים ספורים אחת לשנה, אולי תוך תהליך למידה ( לפי המודל של "שנת שבתון") בתקצוב ממשלתי, יקל על האפשרות לתפקד בתפקידים מורכבים ועמוסים שנים רבות.

24.7.19
300
1
2
הצבע\י לתשובה