Gali Zaidman's picture
Gali Zaidman

תשובות

אני פסיכולוגית חינוכית מדריכה ומתמחה בפסיכולוגיה התפתחותית. תחושת השחיקה היא תחושה המוכרת לי מידי במציאות היומיומית. אני מרגישה שהעבודה שבחרתי מספקת, ומעניקה לי תחושת משמעות שלא יכולתי לקבל במקצוע אחר. יחד עם זאת, שחיקה היא חלק בלתי נפרד ממנה. במכון להתפתחות הילד, שבו אני עובדת, למשל, אני מתמודדת עם עומס משמעותי של אבחונים, רובם של ילדים בעלי לקויות מורכבות ביותר, בתנאי עבודה מבזים מבחינת שכר ותנאים פיזיים (חדרים וציוד). מתוך העומס הרב אני נאלצת לחוות באופן מתמיד תחושת חסך והעדר, ולתסכל חדשות לבקרים הורים שמחזרים על הפתחים בבקשה להקדים אבחונים ולזרז תורי המתנה לטיפולים.

24.7.19
173
0
0
הצבע\י לתשובה