Hannah Weissberg Gold's picture
Hannah Weissberg Gold

תשובות

אני מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, עובדת כביכול בחצי משרה ובפועל נמצאת במקום העבודה חמישה ימים בשבוע, ולעיתים שישה. בנוסף לזה בערבים כותבת אבחונים ואינטייקים. למותר לציין שהשכר שאני מקבלת על מחצית המשרה נמוך מאד ואינו מאפשר לי לפרנס את משפחתי הקטנה. בעיניי אלו אחד ה-גורמים של השחיקה.

24.7.19
200
0
0
הצבע\י לתשובה