natalie.samson@gmail.com's picture
natalie.samson@gmail.com

תשובות

אבל אחזק כדי שהקול יישמע רם וברור:
השכר שפסיכולוגים מומחים מרוויחים בשירות הציבורי, אחרי כ-10 שנות הכשרה, מחפיר! אי אפשר לצפות מאנשים משכילים ואיכותיים שיבואו ויישארו כשפשוט לא משלמים להם כסף. זה בלתי אפשרי.
ומעבר לכך, האחריות כבדה וגדולה, האוכלוסיה בדרך כלל מורכבת וזקוקה, ויש תחושה שכל דקה חייבת להיות מנוצלת היטב כדי להצדיק את קיומנו במערכת.

24.7.19
183
0
0
הצבע\י לתשובה