אור's picture
אור
פסיכולוג מומחה

תשובות

מה שוחק?
1..שכר נמוך
2.תנאים פיזיים לא הולמים (מחסור בחדרים, היעדר מקום לאכילה והתייעצות לא פורמאליות)
3. עומס הטיפולים ומורכבותם
4. השקעת משאבים נפשיים וזמן בעניינים טכניים (משלוח פקס, תיקון מדפסת, תמיכה טכנית).

מה עוזר?
1. ישיבות צוות
2.השתלמויות וימי עיון בתוך המסגרת של מחוצה לה
3.גיבוש תוך צוותי

25.7.19
300
1
1
הצבע\י לתשובה